Andrzej Poczobut więźniem sumienia Amnesty International – Amnesty International

Page_1_copyW sprawie aresztowania Andrzeja Poczobuta wypowiedział się Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International:

– Amnesty International prowadzi kampanie na rzecz podstawowych praw człowieka, takich jak wolność wypowiedzi już od 50 lat. Dlatego też nie możemy ignorować zarzutów o popełnienie przestępstwa wobec Andrzeja Poczobuta, który tylko wyrażał swoje poglądy. Uznajemy go za więźnia sumienia i wzywamy do jego natychmiastowego uwolnienia.

Stanowczo potępiamy nasilające się od grudniowych wyborów prześladowania, aresztowania i zastraszanie działaczy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli opozycji i niezależnych mediów na Białorusi. Wzywamy władze Białorusi to natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów sumienia.

Podpisz apel o uwolnienie Andrzeja Poczobuta i innych więźniów sumienia na Białorusi na www.listnabialorus.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

2382