Anna Błaszczak-Banasiak nową dyrektorką Amnesty International w Polsce – Amnesty International

Anna Błaszczak-Banasiak nową dyrektorką Amnesty International w Polsce

Wraz z początkiem roku 2022 nową dyrektorką Amnesty International w Polsce została Anna Błaszczak- Banasiak.

Anna Błaszczak-Banasiak jest zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka od ponad 15 lat. Jest prawniczką, adwokatką, aktywistką, specjalistką w zakresie prawa antydyskryminacyjnego. Pracowała w Parlamencie Europejskim, a wcześniej przez 14 lat w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym pełniła m.in. funkcję dyrektorki Zespołu do spraw Równego Traktowania.

SILNA AMNESTY NA TRUDNE CZASY DLA PRAW CZŁOWIEKA

Anna Błaszczak- Banasiak obejmuje stanowisko dyrektorki Amnesty International w ważnym dla ruchu globalnego momencie – wejścia w nowe cele strategiczne przyjęte na lata 2022-2030.

W nadchodzącej dekadzie Amnesty International będzie musiała bronić praw człowieka w świecie pełnym zawirowań, niepewności i stale rosnącej złożoności. Światu przyjdzie się mierzyć ze zmianami klimatycznymi, które już teraz mają katastrofalne skutki, dotykając w nieproporcjonalnie większym stopniu osoby najbardziej narażone na naruszenia praw człowieka; wykorzystywaniem nowoczesnych technologii do ograniczania swobód obywatelskich i politycznych; rosnącymi nierównościami, dyskryminacją mniejszości oraz coraz dotkliwszym zmniejszaniem przestrzeni na wolność słowa i działania obywatelskie.

„W takim świecie potrzebujemy zdecydowanej odpowiedzi, mocnej postawy sprzeciwu i powrotu do podstaw praw i wolności człowieka. Wierzę, że pod przewodnictwem Anny Błaszczak-Banasiak, zespół Amnesty Polska odpowie na te wyzwania i stworzy przestrzeń do działania i wyrażania sprzeciwu wobec naruszeń praw człowieka z jeszcze większą niż do tej pory skutecznością” – powiedział Maciej Czapliński, prezes Stowarzyszenia Amnesty International.

“(…) potrzebujemy zdecydowanej odpowiedzi, mocnej postawy sprzeciwu i powrotu do podstaw praw i wolności człowieka”.

Maciej Czapliński

MISJA – KOMPETENCJE – DZIAŁANIE

Anna Błaszczak- Banasiak przez całe swoje życie zawodowe działa w oparciu o prawa człowieka i na rzecz praw człowieka. Jej szczególną misją jest ochrona praw osób z niepełnosprawnościami. Była współprzewodniczącą Komisji Ekspertów do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i koordynowała proces monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Za swoje zaangażowanie została wyróżniona tytułem Ambasadorki tej Konwencji oraz nagrodą główną „Integralia”.

Po uchwaleniu ustawy o równym traktowaniu współtworzyła w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich struktury organu do spraw równego traktowania. Była członkinią zarządu Europejskiej Sieci Organów do spraw Równego Traktowania „Equinet”. Reprezentowała Rzecznika w szeregu precedensowych postępowań sądowych dotyczących ochrony przed dyskryminacją, w tym w sprawach uchylenia samorządowych uchwał o tzw. strefach wolnych od LGBT czy uchylenia zakazów organizowania Marszów Równości. Kampania Przeciwko Homofobii przyznała jej nagrodę „Korona Równości” w kategorii prawo.

„Prawa człowieka definiują całe moje życie zawodowe. Jestem gotowa podjąć się wyzwań, jakie stoją przed Amnesty International w Polsce. Mówimy tym samym językiem o naruszeniach i zaniechaniach w obszarze praw człowieka, dlatego z dumą dołączam do globalnego ruchu 10 milionów osób, które niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście” – powiedziała Anna Błaszczak-Banasiak.

Anna Błaszczak-Banasiak, foto Filip Springer

“Mówimy tym samym językiem o naruszeniach i zaniechaniach w obszarze praw człowieka, dlatego z dumą dołączam do globalnego ruchu 10 milionów osób, które niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście”.

Anna Błaszczak-Banasiak

Zdjęcia: ©Filip Springer

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
127362