Apel Amnesty International do brytyjskiej prezydencji w UE – Amnesty International

Apel Amnesty International do brytyjskiej prezydencji w UE

Amnesty International twierdzi, że propozycje z zakresu praw człowieka przedstawione brytyjskiej prezydencji dzisiaj w Brukseli i Londynie, składają się na ambitny program, który wzmocni wiodącą rolę UE w ochronie praw człowieka w ramach samej Unii oraz poza jej granicami.

Dyrektor Biura UE Amnesty International Dick Oosting powiedział: “Oczywisty jest fakt, że obecny kryzys UE wynika z braku wizji tego, po co właściwie istnieje UE. Poprzez aktywną promocję ochrony praw człowieka, UE może przekazać wiarygodne i przekonujące poczucie celu nie tylko swoim obywatelom, ale także reszcie świata. Będzie to dla brytyjskiej prezydencji prawdziwym sprawdzianem – sprawienie, by UE zaprezentowała mocny program ochrony praw człowieka.”

Dyrektor brytyjskiej sekcji Amnesty International, Kate Allen, powiedziała:
“Wielka Brytania powinna wykorzystać swoje przewodnictwo w UE, by zamienić słowa Unii w czyny tam, gdzie w grę wchodzą prawa człowieka. Musi także przewodzić UE stanowiąc dla niej przykład postępowania – nie tylko w rejonach, gdzie dostrzegamy pozytywne zmiany, takie jak kontrola handlu bronią oraz wolność słowa, ale także w sprawach bliższych Unii, takich jak zapobieganie terroryzmowi i kwestie azylu.”

W rekomendacjach dotyczących praw człowieka, Amnesty International wskazuje szereg podjętych w zeszłym roku przez UE inicjatyw, które miały na celu wzmocnienie zdolności Unii do ochrony praw człowieka. Jednakże w swoich rekomendacjach, Amnesty International krytykuje podejście UE do kwestii takich jak zapobieganie terroryzmowi i sprawy azylowe. 

10 propozycji Amnesty International dla brytyjskiej prezydencji w EU:

Wewnątrz Unii:
1.     Uczynić z Agencji ds. Praw Fundamentalnych UE podstawę dla właściwego porządku praw fundamentalnych, łącznie z pełnym przestrzeganiem tych praw przez państwa członkowskie;
2.     Zbadać zagrożenia dla równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a prawami człowieka oraz
     naprawić braki w ochronie praw człowieka w strategii zapobiegania terroryzmowi UE;
3.      Zwalczać praktykę bezprawnego aresztowania i wydalania obcokrajowców z terytorium UE;
4.     Zapewnić skrupulatne przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań w kwestii ochrony praw człowieka w trakcie rozwijania zewnętrznego wymiaru polityki azylowej i migracyjnej;
5.      Promować szybką ratyfikację i implementację Europejskiej konwencji o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Na świecie:
6.      Naciskać na bardziej aktywną implementację wytycznych dla polityki zagranicznej praw człowieka UE;
7.       Potwierdzić jednoznacznie absolutny zakaz stosowania tortur i innych form znęcania się;
8.       Naciskać na stworzenie wiążącego międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią;
9.       Umacniać globalne wsparcie dla reformy ONZ na rzecz promowania i ochrony praw człowieka;
10.   Zapewnić mocne wsparcie praw człowieka w polityce rozszerzenia i układów sąsiedzkich UE.

Delivering on human rights – Amnesty International’s ten-point program for the UK Presidency of the European Union jest dostępny pod adresem http://www.amnesty-eu.org

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4341