Apel Amnesty International w rocznicę otwarcia więzienia w Guantanamo. – Amnesty International

Apel Amnesty International w rocznicę otwarcia więzienia w Guantanamo.

Amnesty International apeluje do wspólnoty międzynarodowej o zapewnienie międzynarodowej ochrony dla więźniów z Guantanamo poprzez przyjęcie tych osób, które nie mogą powrócić do swych ojczystych krajów ze względu na wiążące się z tym ryzyko tortur oraz innych naruszeń praw człowieka. Amnesty International szacuje, że może być to nawet 60 osób.
Amnesty International stanowczo sprzeciwia się również transferowi z Guantánamo do bazy wojskowej w Illinois tych więźniów, którym administracja amerykańska nie postawiła zarzutów. Amnesty International przypomina, że przetrzymywanie więźniów bez postawienia im jakichkolwiek zarzutów przez nieokreślony czas jest sprzeczne z prawami człowieka.
22 stycznia minie rok od momentu wydania przez prezydenta Baracka Obamę decyzji o zamknięciu więzienia w Guantánamo. Data ta jest również ostatecznym terminem, jaki amerykański prezydent sam sobie wyznaczył na zakończenie całej operacji.
Amnesty International uważa, że na Stanach Zjednoczonych ciąży główna odpowiedzialność za zamknięcie więzienia w Guantánamo, jednocześnie przypomina jednak, że w trakcie tzw. -wojny z terroryzmem- prawa człowieka były łamane nie tylko przez Stany Zjednoczone. Dlatego wzywa również inne rządy do zapewnienia ochrony więźniom w celu zakończenia ich gehenny oraz ułatwienia ostatecznej likwidacji Guantánamo.
4 czerwca 2009 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zawierające informację o praktycznych krokach, jakie powinny zostać podjęte w celu ułatwienia bezpiecznego zwolnienia więźniów przetrzymywanych w Guantanamo. Jednak od tamtej pory niewiele się zmieniło. Wśród krajów europejskich, które podjęły decyzję o przyjęciu więźniów z Guantanamo znajdują się m.in.: Belgia, Bułgaria, Francja, Irlandia, Węgry i Szwajcaria.
Więcej informacji:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa Amnesty International
e-mail: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
el. kom. +48 691 357 935

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2855