Apel do Prezydenta RP: Prawo o zgromadzeniach – Amnesty International

Apel do Prezydenta RP: Prawo o zgromadzeniach

194 organizacje społeczne z całej Polski apelują do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec uchwalonej 13 grudnia przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, jako ustawy która godzi bezpośrednio w zasady wolności zgromadzeń i równości obywateli wobec prawa wyrażone w art. 57 i 32 Konstytucji, a także ratyfikowane przez Polskę akta prawa międzynarodowego: Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich oraz Kartę Praw Podstawowych UE.

Treść listu poniżej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

12457