Apel do senatorów w sprawie reformy sądownictwa – Amnesty International

Apel do senatorów w sprawie reformy sądownictwa

20 lipca Amnesty International wysłała list do wszystkich senatorów z apelem o czuwanie nad tym, żeby reforma sądownictwa przebiegała w zgodzie z Konstytucją RP i międzynarodowymi standardami praw człowieka.

W liście wyrażono zaniepokojenie pośpiechem w pracach Parlamentu nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Prawo do sądu to jedno z najbardziej fundamentalnych praw człowieka zagwarantowane w Konstytucji RP i wiążącym Polskę prawie międzynarodowym. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska. Reforma sądownictwa powinna toczyć się w duchu poszanowania prawa i podstawowych standardów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, do których przestrzegania Polska jest zobowiązana na mocy Konstytucji i wiążących umów międzynarodowych.

Do apelu dołączono treść petycji, którą w ciągu zaledwie kilku dni podpisało ponad 10 000 osób, w której wzywamy władze Polski do prowadzenia reformy sądownictwa w zgodzie z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym oraz opinię Amnesty International prezentującą główne obawy organizacji w zakresie wpływu na niezależność sądownictwa przyjętych i proponowanych w ostatnim czasie zmian w polskim ustawodawstwie.

Zdjęcie: Grzegorz Żukowski
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

13863