Apel do Unii Europejskiej: Nie ma bezpieczeństwa bez przestrzegania praw człowieka – Amnesty International

Apel do Unii Europejskiej: Nie ma bezpieczeństwa bez przestrzegania praw człowieka

W dokumencie zatytułowanym -Bezpieczeństwo i przestrzeganie praw człowieka: apel Amnesty International do UE i jej państw członkowskich- Organizacja domaga się, aby wszelkie nowe środki bezpieczeństwa wprowadzone po atakach z 11 września respektowały międzynarodowe normy praw człowieka, do których przestrzegania kraje UE są prawnie zobowiązane, m.in. unijną Kartą Praw Podstawowych przyjętą niespełna rok temu.

-Amnesty International uznaje zasadność i konieczność tego, aby UE i jej państwa członkowskie zapewniły bezpieczeństwo swoim obywatelom i wszystkim innym osobom przebywającym na ich terytorium. Jednakże UE musi równocześnie zapewnić, że realizacja celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, nie odbędzie się kosztem praw, których zobowiązała się chronić, a także, że zasady, które stanowią jej kamień węgielny, nie będą podlegały dyskusji- – powiedział Dick Oosting, dyrektor biura Amnesty International przy UE.

Apel Amnesty International do UE obejmuje szereg istotnych spraw, takich jak:

  • dlaczego prawa człowieka muszą leżeć u podstaw wszelkich podejmowanych środków bezpieczeństwa;
  • jak UE powinna definiować "terroryzm";
  • mechanizmy związane z unijnymi nakazami aresztowania i procedurami ekstradycyjnymi;
  • ochrona mniejszości;
  • bezpieczeństwo i ochrona osób ubiegających się o azyl i uchodźców.

Amnesty International apeluje do UE i jej państw członkowskich o zapewnienie, że wszelkie środki podejmowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa będą w pełni zgodne z międzynarodowymi normami przestrzegania praw człowieka, w tym z Kartą Praw Podstawowych UE.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5255