Apel KOS ws składu nowej Krajowej Rady Sądownictwa – Amnesty International

Apel KOS ws składu nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Amnesty International jest wśród organizacji, które zwracają się z apelem do sędziów, którzy weszli w skład nowej Krajowej Rady Sądownictwa i do sędziów, którzy podpisali dla nich listy poparcia, o niezwłoczne ujawnienie tych danych – zgodnie z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warszawa, 9 sierpnia 2019 r.

APEL KOMITETU OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI KOS

W dniu 28 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok nakazujący ujawnienie informacji publicznej w postaci wykazu sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do nowej Krajowej Rady Sądownictwa (nKRS). Wbrew prawomocnemu wyrokowi sądu dane te nie zostały do dnia dzisiejszego ujawnione przez Kancelarię Sejmu RP.

Po wydaniu wyroku organy władzy publicznej, związane z aktualnie rządzącą większością parlamentarną, podjęły działania mające na celu uzasadnienie odmowy jego wykonania przez
Kancelarię Sejmu RP. Działania te nie licują ze standardami państwa prawnego, zmierzają do podważenia podstaw praworządności i są bezprawne. Wybór na stanowiska publiczne powinien bowiem odbywać się w sposób transparentny, a odmowa wykonania wyroku sądu i ujawnienia informacji publicznej podlegają odpowiedzialności karnej.

Pragniemy przypomnieć, że w świetle art. 174 Konstytucji RP sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a każdy organ władzy publicznej jest obowiązany do ich przestrzegania.

Biorąc pod uwagę odmowę wykonania prawomocnego wyroku sądu przez Kancelarię Sejmu RP, zwracamy się z apelem do sędziów, którzy weszli w skład nKRS, a także sędziów którzy podpisali listy poparcia dla kandydatów do nKRS, o niezwłoczne ujawnienie opinii publicznej danych, o których mowa w prawomocnym wyrok NSA.

Wierzymy, że osoby wykonujące zaszczytny zawód sędziego, cechujące się nieskazitelnością charakteru, nie będą – w imię błędnie pojętej solidarności politycznej – przyczyniać się do podważania podstaw praworządności państwa, w imieniu którego wydają wyroki.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

30902