Arabia Saudyjska: Rząd musi przedsięwziąć szybkie akcje w celu zniesienia kary śmierci dla nieletnich przestępców – Amnesty International

Arabia Saudyjska: Rząd musi przedsięwziąć szybkie akcje w celu zniesienia kary śmierci dla nieletnich przestępców

Informacja ta została przekazana Komitetowi Praw Dziecka ONZ podczas spotkania z reprezentantami rządu Arabii Saudyjskiej 24 stycznia 2005 r. Komitet weryfikował wówczas drugi okresowy raport Arabii Saudyjskiej w sprawie implementacji Konwencji.

AI niepokoi się jednak, że nieletni przestępcy, tj. osoby poniżej 18 roku życia w chwili popełnienia przestępstwa, wciąż są w Arabii Saudyjskiej skazywani na śmierć. AI ponagla rząd do wszczęcia odpowiednich akcji w celu zaprzestania tej praktyki i wyjaśnienia raz na zawsze, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia zapewniające iż nieletni przestępcy nigdy więcej nie będą podlegać karze śmierci.

W swych Końcowych Uwagach Komitet Praw Dziecka* powtórzył swe żądania oficjalnie oświadczając, że Arabia Saudyjska musi „podjąć natychmiastowe kroki w celu zatrzymania i obalenia” nakładania kary śmierci na osoby skazane za przestępstwa popełnione w wieku poniżej 18 lat, zgodnie z wymogiem artykułu 37 Konwencji. Przedstawiciele rządu Arabii Saudyjskiej zapewnili Komitet, że prawo w tym zakresie jest obecnie analizowane przez władze w Rijadzie.

* Komitet Praw Dziecka jest ciałem składającym się z niezależnych ekspertów, ustanowionym w celu monitorowania przestrzegania Konwencji Praw Dziecka w poszczególnych krajach.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

4175