Argentyna: Historyczne orzeczenie otwiera drogę do sprawiedliwości – Amnesty International

Argentyna: Historyczne orzeczenie otwiera drogę do sprawiedliwości

Ustawa „Koniec i kropka” oraz Ustawa o należytym posłuszeństwie stanowiły próbę stworzenia podstaw prawnych dla bezkarności w przypadkach pogwałceń praw człowieka i zbrodni przeciwko ludzkości – wśród nich m.in. porwań, przymusowych zaginięć i tortur – popełnionych w Argentynie w czasie dyktatury wojskowej w latach 1976-1983.

„Ta decyzja nie tylko otwiera drzwi sprawiedliwości dla mrocznej karty historii Argentyny i stanowi niezwykle ważny międzynarodowy precedens prawny, ale również formułuje bardzo wyraźne przesłanie dla takich krajów, jak Chile i Urugwaj, gdzie prawa o bezkarności wciąż mają moc prawną, oraz dla takich, jak Algieria, gdzie rozważa się obecnie wprowadzenie podobnego ustawodawstwa”.

„Ustawy o amnestii, które stanowią próbę przemilczenia zbrodni przeciwko ludzkości, takich jak przymusowe zaginięcia i systematyczne stosowanie tortur, są sprzeczne z międzynarodowymi przepisami praw człowieka i przyczyniają się do umocnienia bezkarności. Kraje, w których wciąż obowiązują ustawy o amnestii lub które rozważają wprowadzenie takich ustaw, wysyłają niebezpieczny sygnał, iż naruszenia praw człowieka są dozwolone”.

„Poprzez tę decyzję podkreśla się jeszcze bardziej konieczność przyjęcia przypadającej wymiarowi sprawiedliwości i pozostałym organom władzy w Argentynie odpowiedzialności za kontynuowanie dochodzeń i procedur sądowych wobec sprawców tysięcy przypadków zaginięć, tortur i egzekucji pozasądowych, które po 30 latach wciąż pozostają bezkarne”.

Informacje ogólne

14 czerwca 2005 roku Sąd Najwyższy Argentyny siedmioma głosami za przy jednym przeciw i jednym wstrzymującym się uznał za sprzeczne z Konstytucją i unieważnił Ustawę „Koniec i kropka” oraz Ustawę o należytym posłuszeństwie,

Ponadto pięcioma głosami za przyjął ustawę Kongresu, w której dwa lata temu uznał on za nieważne obie ustawy, umożliwiając w ten sposób ponowne otwarcie dziesiątek spraw.

Ustawy zostały wydane przez rząd prezydenta Raula Alfonsina w 1986 i 1987 roku. Później rząd prezydenta Carlosa Menema ogłosił ułaskawienie dla wojskowych zamieszanych w pogwałcenia praw człowieka.

W raporcie opublikowanym w listopadzie 1984 roku przez Krajową Komisję ds. Zaginięć Osób (CONADEP) zawarto 8960 przypadków zaginięć, które miały miejsce w czasie dyktatury wojskowej trwającej w kraju w latach 1976-1983, i wskazano, iż prawdziwa liczba może być jeszcze większa.

Argentyńskie organizacje praw człowieka szacują, że liczba ofiar wynosi 30 tysięcy.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4361