Argentyna: zgwałconej nastolatce odmówiono prawa do aborcji – Amnesty International

Argentyna: zgwałconej nastolatce odmówiono prawa do aborcji

Dziewczynka była przez wiele lat wykorzystywana przez swojego ojczyma. Kiedy okazało się, że zaszła w ciążę, poinformowano o tym władze. W lutym matka dziewczynki złożyła do szpitala regionalnego w Chubut formalny wniosek o to, aby zezwolono jej córce na aborcję. Szpital przekazał na piśmie odpowiedź odmowną, argumentując, że przypadek dziewczynki nie stanowił wyjątku od zakazu aborcji w argentyńskim kodeksie karnym. W drodze wyjątku aborcja jest dopuszczalna w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia kobiety.
Kilka tygodni później, 10 marca, odbyła się rozprawa w drugim sądzie rodzinnym w Comodoro Rivadavia. Grupa lekarzy (Junta Médica) szpitala regionalnego w Comodoro Rivadavia stwierdziła, że z medycznego punktu widzenia aborcja wciąż jest możliwa. Jednak 12 marca sędzia oddalił wniosek o aborcję traktując prawa embrionu jako ważniejsze niż prawa ciężarnej dziewczynki do życia i zdrowia i orzekając, że zarówno dziewczynka, jak i embrion, są w tym przypadku narażone. Zdaniem argentyńskich prawników ofiary przemocy na tle seksualnym i gwałtów doznają uszczerbku na zdrowiu, definiowanym przez WHO jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.
Amnesty International uważa, że odmowa przeprowadzenia bezpiecznej i legalnej aborcji w przypadkach gwałtu jest łamaniem praw człowieka. W ten sposób podwójnie represjonuje się kobiety, które już ucierpiały z rąk swoich prześladowców. Amnesty International uważa, że udział systemu sądowniczego w sprawach takich jak ta jest nieuzasadniony. Jak widać także w tym przypadku, powoduje on niedopuszczalne opóźnienia w podejmowaniu decyzji o aborcji. Na przykład dziewczynka opisywana w tej Pilnej Akcji jest już w 23 tygodniu ciąży.
W innym podobnym przypadku, także w marcu, sędzia Sądu Najwyższego w Chubut orzekł, że dziewczynka (-A.G.-) mogła poddać się aborcji, unieważniając tym samym decyzję sędziego sądu niższej instancji utrzymaną w apelacji. A. G. jest już po aborcji.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI po hiszpańsku lub w swoim własnym języku:

  • Wyrażających zaniepokojenie tym, że drugi sąd rodzinny w Comodoro Rivadavia odmówił prawa do aborcji 15-letniej ofierze gwałtu i stwierdzających, że Amnesty International uważa odmowę przeprowadzenia bezpiecznej i legalnej aborcji w przypadkach gwałtu jest łamaniem praw człowieka;
  • Wzywających lokalne władze ds. zdrowia do udzielenia wszelkiej opieki zdrowotnej, w tym aborcji i opieki psychologiczno-społecznej, jakiej może wymagać dziewczynka opisana w tej Pilnej Akcji, zgodnie z jej wolą,
  • Wzywających federalne władze ds. zdrowia do niezwłocznego wdrożenia wspólnie z lokalnymi władzami ds. zdrowia protokołów udzielających pracownikom służby zdrowia wskazówek nt. wykonywania legalnej aborcji.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 26 KWIETNIA 2010 DO:
Dr Ignacio Hernández
Secretario de Salud
Secretaría de Salud de Chubut
Moreno 555, Rawson
Chubut
Argentina
Fax: 00 54 29 6548 3055

Dr Juan Luis Manzar
Ministro de Salud
Av. 9 de Julio 1925
Cdad. Aut. de Buenos Aires
C1073ABA
Fax: 00 54 11 4381 6075
Email: consultas@msal.gov.ar
oraz kopii do:
Dra. Cristina Fernández
Presidenta de la Nación
Dirección de Documentación Presidencial
Balcarce 24
Cdad. Aut. de Buenos Aires
C.P. 106
Fax: 00 54 11 4344 3700

Ambasada Republiki Argentyńskiej
ul. Brukselska 9, 03-973 Warszawa
tel. (22) 617 60 28-29; fax (22) 617 71 62
tłum. Ola Szkudłapska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

2778