Australia/Stany Zjednoczone: Guantanamo – prawa człowieka nie mogą być przedmiotem politycznych układów – Amnesty International

Australia/Stany Zjednoczone: Guantanamo – prawa człowieka nie mogą być przedmiotem politycznych układów

Wszystkie państwa mają obowiązek stanowczej ochrony praw własnych obywateli w sytuacji, gdy są oni pozbawieni wolności decyzją władz państwa trzeciego. Na rządach wszystkich państw spoczywa także obowiązek sprzeciwiania się wszelkim przypadkom łamania prawa międzynarodowego; nie może mieć przy tym znaczenia fakt, że dopuszcza się tego państwo sojusznicze.

„Rząd Australii powinien użyć swoich wpływów wśród partnerów w Stanach Zjednoczonych i wymóc w ten sposób postępowanie zgodne z międzynarodowymi normami dotyczącymi uczciwego procesu oraz warunków przetrzymywania osób; w tej kwestii niedopuszczalne są jakiekolwiek układy lub ustępstwa,” podkreśliła Amnesty International.

Według doniesień władze brytyjskie prowadzą z rządem Stanów Zjednoczonych rozmowy w sprawie losu 9 obywateli Zjednoczonego Królestwa osadzonych w Guantanamo.

Władze Stanów Zjednoczonych odmawiają ujawnienia tożsamości 660 przebywających nadal w Guantanamo więźniów. Osadzeni, pochodzący z około 40 państw, znajdują się w faktycznej próżni prawnej; nie mogą korzystać z pomocy adwokata, nie mają możliwości kontaktu z rodzinami.
Więcej informacji:
» Raport dotyczący więźniów z Guantanamo (-United States Of America: Guantánamo detainees: Human rights are not negotiable-) jest dostępny tutaj

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4958