Bangladesz: Ustawa o bezkarności – Prawa człowieka wyzwaniem dla Parlamentu – Amnesty International

Bangladesz: Ustawa o bezkarności – Prawa człowieka wyzwaniem dla Parlamentu

-Parlamentarzyści Bangladeszu nie mogą pozwolić na zadanie tak silnego ciosu ochronie praw człowieka w tym kraju-, orzekli przedstawiciele tej międzynarodowej organizacji działającej na rzecz praw człowieka.

Projekt ustawy z 2003 r. -o braku odpowiedzialności za wspólne działania- zostanie przedstawiony w Parlamencie 26 stycznia. Jeśli zostanie przyjęty, nie będzie możliwe wszczęcie żadnego cywilnego lub prawnego postępowania przeciwko -siłom porządkowym- lub jakimkolwiek urzędnikom rządowym w związku z -aresztowaniami, interwencjami, przesłuchaniami i innymi działaniami podjętymi- przez nich między 16 października 2002 r. i 9 stycznia 2003 r.

-Teraz to od parlamentarzystów zależy, czy, poprzez odrzucenie projektu ustawy, okażą swoje oddanie kwestii przyszłości praw człowieka w Bangladeszu-, stwierdzili następnie przedstawiciele Amnesty International. -Jeśli zostanie uchwalona, ustawa ta zagwarantuje personelowi armii uniknięcie kary za spowodowanie śmierci przynajmniej 40 osób w wyniku domniemanych tortur w areszcie wojskowym-.

Każda osoba w Bangladeszu ma prawo do odwołania się do środków prawnych przeciwko łamaniu praw człowieka oraz do prawdy i sprawiedliwości. Prawo to nie powinno być łamane.

Parlamentarzyści w Bangladeszu stoją obecnie przed ogromnym wyzwaniem związanym z prawami człowieka. Muszą oni kierować się własnym sumieniem i dążyć do zabezpieczenia praw człowieka tych, których reprezentują, a nie mechanicznie przegłosować ustawę.

Tło sprawy

Rząd Bangladeszu, daleki od wyraźnego pokazania – poprzez wycofanie rozporządzenia z 2003 r. o braku odpowiedzialności za wspólne działania – że jego intencją jest przestrzeganie zobowiązań dotyczących praw człowieka, dąży teraz do uchwalenia tego rozporządzenia jako prawa, kierując do Parlamentu projekt ustawy. Rozporządzenie zapewnia siłom zbrojnym ochronę przed oskarżeniem za udział w powodowaniu -jakichkolwiek ofiar, uszczerbku na życiu, strat materialnych, pogwałcenia praw, fizycznych lub emocjonalnych szkód- pomiędzy 16 października 2002 r. i 9 stycznia 2003 r.

W następstwie wydania rozporządzenia, ponad 40.000 wojskowych skierowanych w tym czasie w ramach operacji -Czyste Serce- do działań mających na celu ukrócenie kryminalnej działalności i przywrócenia prawa i porządku, zaczęło powracać do koszar.

Rozporządzenie zostało wydane przez prezydenta 9 stycznia i weszło w życie tego samego dnia, może jednak przestać obowiązywać, jeśli Parlament odrzuci je w rezolucji. Jeżeli Parlament w ciągu 30 dni (od 26 stycznia) nie uchwali ustawy, zostanie automatycznie zniesione.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uwolnijmy zaginione i więzione osoby w Xinjiang w Chinach

5099