Belgia: 12 Irańczyków zwolnionych z aresztu – Amnesty International

Belgia: 12 Irańczyków zwolnionych z aresztu

EUR 14/003/2006
Jak twierdzi adwokat reprezentujący mężczyzn zostali oni zwolnieni, ponieważ nie otrzymano od irańskiego rządu dokumentów potrzebnych do ich deportacji. Belgijskie władze miały także poinformować, że więźniów zwolniono, aby stworzyć w izbach zatrzymań więcej miejsc.
Oczywistym wydaje się fakt, że naciski międzynarodowe, w tym także presja ze strony sieci PA, odegrały ważną rolę w zwolnieniu zatrzymanych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4017