Bezprawna segregacja romskich dzieci w słowackich szkołach – Amnesty International

Bezprawna segregacja romskich dzieci w słowackich szkołach

Utrzymująca się dyskryminacja w systemie edukacji podstawowej na Słowacji sprawia, że prawo dzieci romskich do edukacji jest wciąż naruszane i skazuje je na życie w wykluczeniu i ubóstwie, pokazuje raport Amnesty International i Europejskiego Centrum Praw Romów (ERRC).

Raport Lekcja dyskryminacji: segregacja dzieci romskich w szkołach podstawowych na Słowacji pokazuje, jak szczątkowe, nieudolne reformy nie zmieniły praktyki umieszczania dzieci romskich w osobnych klasach czy szkołach, pomimo groźby kar finansowych ze strony Unii Europejskiej za złamanie prawa wspólnotowego. Romskie dzieci rutynowo są traktowane jako dzieci z lekkim upośledzeniem intelektualnym i odsyłane do szkół specjalnych, gdzie jakość edukacji jest niższa.

– Prawie dwa lata po rozpoczęciu procedury przez Komisję Europejską w związku z naruszeniem prawa z powodu dyskryminacji i segregacji w edukacji, dzieci romskie wciąż tkwią w kręgu wykluczenia. Słowacja przekreśla szansę młodego pokolenia Romów już w momencie, kiedy mają wejść do szkoły – powiedział prezes Europejskiego Centrum Praw Romów Dorde Jovanovic.

Raport dokumentuje sytuację w 4 miejscach we wschodniej Słowacji. Funkcjonują tam specjalne klasy i szkoły tylko dla Romów. Dodatkowym wyzwaniem, z którym nie radzą sobie władze, są uprzedzenia nieromskich rodziców, którzy przenoszą swoje dzieci ze szkoły, jeśli chodzą tam Romowie, i tym samym z czasem powstają segregowane klasy i szkoły. Dzieci romskie są również systematycznie diagnozowane jako niezdolne do rozpoczęcia nauki szkolnej i wysyłane do klasy zerowej, co jeszcze opóźnia ich start. Następnie romskie dzieci przygotowywane są głównie do kształcenia zawodowego, a tym samym od początku ogranicza się im możliwość wybrania innej drogi.

Słowacki system edukacji tworzy bardzo wąską i opartą na stereotypach ścieżkę rozwoju dla romskich dzieci, a fakt, że są zmuszone nią podążać tylko wzmaga uprzedzenia i rasizm. Segregacja w szkołach jest nie tylko szokującą praktyką, ale również działaniem niezgodnym z prawem. Komisja Europejska powinna skuteczniej egzekwować przestrzeganie praw człowieka romskich uczniów na Słowacji

– powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska.

Komisja Europejska w kwietniu 2015 roku wszczęła postępowanie przeciwko Słowacji w związku z naruszeniami europejskiego prawa antydyskryminacyjnego. Jeśli Słowacja nie wprowadzi zalecanych zmian, grożą jej kary finansowe.

Na zdjęciu dzieci na korytarzu jednej ze szkół w miejscowości Šarišské Michaľany we wschodniej Słowacji. © Tanya Springer.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop nękaniu obrońców praw LGBTI w Polsce

Powiązane tematy

Powiązany temat

Rada Bezpieczeństwa ONZ musi priorytetowo zająć się odpowiedzialnością Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie

Powiązany temat

Oświadczenie Zarządu i Dyrektorki Amnesty International Polska nt. komunikatu z 4 sierpnia

12895