Białoruś ? Aleksander Kazulin uwolniony – Amnesty International

Białoruś ? Aleksander Kazulin uwolniony

Uwolnienie Aleksandra Kazulina dowodzi zasadności wywierania nacisków na władze białoruskie przez społeczność międzynarodową. Amnesty International wierzy, że w przyszłości apele o przestrzeganie praw człowieka będą przez białoruskie władze nie tylko wysłuchiwane, ale że przyniosą one dalsze pozytywne skutki. Inni więźniowie sumienia, za którymi wstawiało się Amnesty International – Żmicier Daszkiewicz i Aleksander Zdzvizhkou oraz więźniowie polityczni Artur Finkiewicz i Andrei Klimau również zostali zwolnieni z więzień w tym roku.
Powtarzające się prześladowania i zastraszanie aktywistów oraz naruszanie ich praw – w szczególności prawa do zakładania związków, prawa do zgromadzeń i wolności wypowiadania się wciąż wymuszają sceptycyzm w ocenie sytuacji praw człowieka na Białorusi. Jednak zwalnianie więźniów politycznych, które ma miejsce w ostatnim okresie pozwala mieć nadzieję na poprawę sytuacji na Białorusi.
Przywódca Socjalistycznej Partii Demokratycznej Białorusi i były rektor Białorusińskiego Uniwersytetu Państwowego – Alyaksandr Kazulin w lipcu 2006 roku został skazany na pięć i pół roku pozbawienia wolności. Oficjalnymi powodami skazania Kazulina były chuligaństwo, członkostwo w organizacji, która burzy porządek publiczny oraz jego czynny udział w działaniach o charakterze antypaństwowym. Kazulin poprowadził w marcu 2006 roku demonstrację, której uczestnicy protestowali przeciwko nieprawidłowościom, jakie miały miejsce w trakcie wyborów prezydenckich. W wyniku protestów do aresztu trafiło kilkaset osób.
Amnesty International uznało, że wyrok skazujący nałożony na Alyaksandra Kazulina miał charakter polityczny, a samego skazanego uznało za więźnia politycznego. Stowarzyszenie apelowało o uwolnienie Kazulina od dnia, w którym został uwięziony.
Tłumaczyła Ola Tarnowska
Redagował Grzegorz Rychlik

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3483