Białoruś: napisz w obronie Kazulina – Amnesty International

Białoruś: napisz w obronie Kazulina

Amnesty International wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia profesora Aleksandra Kazulina, lidera Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej Hramada, byłego rektora Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego i byłego kandydata na prezydenta, który od czerwca 2006 roku przebywa w więzieniu. Uważamy, że Aleksander Kazulin jest więźniem sumienia i że jego dalszy pobyt w więzieniu stanowi naruszenie wolności zgromadzeń, stowarzyszania się i swobody wypowiedzi.

Aleksander Kazulin jest przetrzymywany niezgodnie z prawem, po rażąco niesprawiedliwym procesie. Organizacja uważa, że zarzuty, które mu postawiono i za które odbywa wyrok pięciu i pół roku pozbawienia wolności, to ewidentny pretekst zastosowany przez władze, by zastraszyć Kazulina i powstrzymać jego legalną działalność polityczną.
Tło wydarzeń

Amnesty International obserwowała, w jaki sposób podczas marcowych wyborów prezydenckich władze białoruskie traktują Aleksandra Kazulina i członków jego sztabu wyborczego, jego rodzinę oraz prawnika. Przy wielu różnych okazjach działacze głównego sztabu Kazulina byli zatrzymywani i bici, a służby bezpieczeństwa zabierały sprzęt biurowy. Ihor Rynkiewicz, prawnik Kazulina, został 2 marca skazany za -drobne chuligaństwo-. Później uniewinniono go z powodu braku dowodów. Pod koniec marca aresztowano i skazano na pięć dni pozbawienia wolności brata Aleksandra Kazulina, Uładzimira. Skazano go za niepodporządkowanie się rozkazowi milicjanta. Doszło do tego 2 marca, kiedy usiłował się czegoś dowiedzieć na temat zaaresztowania swojego brata.

Aleksander Kazulin został skazany na mocy art. 339 p. 2 (-chuligaństwo-) i art. 342 p. 1 (-organizowanie grupowej działalności naruszającej porządek publiczny lub aktywne uczestnictwo w takiej działalności-) białoruskiego kodeksu karnego. Oskarżyciel zażądał dla niego sześciu lat pozbawienia wolności, po trzy za każdy zarzut. 13 lipca 2006 roku sąd dzielnicowy w Mińsku skazał go na pięć i pół roku więzienia.

Od października od grudnia przez 53 dni Kazulin prowadził głodówkę protestacyjną. Zakończył ją w stanie skrajnego wycieńczenia. Według jego żony, Iriny Kazuliny, która w styczniu i w lutym 2007 odwiedziła biuro Amnesty International w Warszawie, po zakończeniu głodówki, kiedy niebezpieczeństwo dla życia jest największe, nie dopuszczono do niego ani Czerwonego Krzyża, ani wybranego przez rodzinę lekarza specjalisty. Obecnie jego stan sie poprawił.


Co możesz zrobić-


Wyślij list lub kartkę pocztową do Aleksandra Kazulina z wyrazami wsparcia i solidarności. Możesz pisać po rosyjsku lub białorusku (Irina Kazulina, żona uwięzionego, powiedziała Amnesty, że korespondencja w innych językach nie jest mu przekazywana). Twoje życzenia na pewno wesprą go w tym trudnym okresie. Według informacji od Iriny Kazuliny, na Boże Narodzenie dostał ponad 200 kartek.
Jeśli chcesz, możesz skorzystać z poniższego wzorca:
Myślę o Tobie: – —– — —-
Myślimy o Tobie: — —— — —-
Dobrze Ci życzę: – —– —- —–
Dobrze Ci życzymy: — —— —- —–

Adres:
Alyaksandr Kazulin
IK No. 3
Vitsba
211300 Vitsebsk region
Białoruś
 
Napisz do władz Białorusi – po polsku, białorusku, rosyjsku lub angielsku:
–         Wezwij do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia więźnia sumienia Aleksandra Kazulina;
–         Przypomnij władzom o ich zobowiązaniach na mocy art. 19, 21 i 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego  Białoruś jest stroną, dotyczących przestrzegania prawa do swobody wypowiedzi, zgromadzeń i stowarzyszania się;
–         Wezwij władze białoruskie, aby skończyły z utrudnianiem działalności, zastraszaniem i nękaniem działaczy społeczeństwa obywatelskiego, którzy są zaangażowani w promowanie i ochronę praw człowieka na Białorusi;
–         Wezwij do przeprowadzenia pełnego i niezależnego dochodzenia w sprawie doniesień o brutalnym traktowaniu Aleksandra Kazulina przez funkcjonariuszy państwowych, a także do zapewnienia, że Kazulin otrzyma pełne zadośćuczynienie za to traktowanie.

Adresy:
 
Prezydent
Alyaksandr G. LUKASHENKA
ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk, Białoruś
Fax:             +375 172 26 06 10, +375 172 22 38 72
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
 
Prokurator Generalny
Petr P. MIKLASHEVICH
ul. Internatsionalnaia 22
220050 Minsk, Białoruś
Fax:             +375 172 26 41 66
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
 
Ambasador Republiki Białoruś w Polsce
JE Paweł Łatuszka
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
tel. (0-22) 742 09 90, 842 52 02
tel./fax (0-22) 742 09 80
e-mail: poland@belembassy.org

Prosimy również o listy w obronie Żmiciera Daszkiewicza

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3937