Białoruś: Podpisz naszą petycję na rzecz zwolnienia więźniów politycznych – Amnesty International

Białoruś: Podpisz naszą petycję na rzecz zwolnienia więźniów politycznych

Milicja zatrzymała i pobiła setki osób biorących udział w pokojowej demonstracji przeciwko wynikom wyborów prezydenckich na Białorusi z 19 marca, których zwycięzcą został Aleksander Łukaszenka. Amnesty International uważa, że osoby te zostały zatrzymane wyłącznie za korzystanie ze swych podstawowych praw do zgromadzania się, stowarzyszania się i wyrażania opinii i wzywa do ich bezzwłocznego i bezwarunkowego zwolnienia.
Według misji obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) wybory nie były zgodne z zasadami OBWE i międzynarodowymi standardami wyborczymi. Poza tym -samowolne nadużywanie władzy państwowej, z oczywistym zamiarem działania na korzyść osoby urzędującego prezydenta, przekroczyło akceptowalną granicę-.
-Władze białoruskie do tej pory jeszcze nigdy nie zademonstrowały tak wielkiego lekceważenia dla wolności wypowiedzi. Ci wszyscy, którzy zostali zatrzymani za legalne i pokojowe wyrażanie swoich opinii musza zostać natychmiast zwolnieni- – skomentowała Heather McGill z Międzynarodowego Sekretariatu Amnesty International.
Białoruska organizacja praw człowieka Wiasna oszacowała, że w całym kraju mogło zostać zatrzymanych nawet ok. 400 osób. Na podstawie doniesień wielu zatrzymanych było bitych. Demonstranci są skazywani na kary od 4 do 15 dni pozbawienia wolności za wykroczenia takie jak udział w nielegalnym zgromadzeniu czy chuliganizm.
Amnesty International wzywa władze białoruskie do bezwarunkowego zwolnienia wszystkich osób zatrzymanych za legalne i pokojowe wyrażanie swoich przekonań. Organizacja wzywa także białoruskie władze do zapewnienia, że milicja i służby bezpieczeństwa będą przestrzegać międzynarodowych praw człowieka. Muszą również zapewnić, że demonstranci nie będą bici ani nie będą poddawani znęcaniu się.
Podpisz naszą petycję na rzecz uwolnienia więźniów politycznych.
Zdjęcia z wydarzeń z 2 marca 2006 roku, kiedy jeden z kandydatów na prezydenta został pobity i aresztowany. Strzelano również do samochodu z którego filmowano całe zajście. Tego dnia władze przy pomocy milicyjnych oddziałów prewencji, próbowały rozpędzić demonstrację w której około 10 tys. osób w sposób pokojowy korzystało ze swojego prawa do wyrażania opinii.
Strona organizacji Karta 97, z najnowszymi informacjami z Białorusi.
Więcej zdjęć znajduje się na stronie Radia Swoboda.
Amnesty International nie bierze odpowiedzialności za treść zawartą na stronach innych organizacji.
Raport Amnesty International: Belarus: Suppressing the last voices of peaceful dissent.

(AI Index: EUR 49/004/2005)
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4099