Białoruś: Pokojowi demonstranci z Mińska – Amnesty International

Białoruś: Pokojowi demonstranci z Mińska

22 kwietnia 2008 Artiom Dubski, Tatiana Tyszkiewicz, Aliaksei Bondar, Michaił Krywau, Aleś Stralcou i Aleś Czarnyszou zostali skazani na dwa lata -ograniczenia wolności- przez Centralny Sąd w Mińsku na dwa lata ograniczenia wolności w kwietniu i maju 2008 za uczestnictwo w pokojowej demonstracji w stolicy kraju, Mińsku. Wyrok Artioma Dubskiego został powiększony do roku więzienia w lipcu 2009 roku, a Maksyma Daszuka do 15 miesięcy; oboje zostali skazani za naruszanie warunków wyroku.
Warunki -ograniczonej wolności- są tak ciężkie, że uważane są przez Amnesty International jako forma uwięzienia. Zezwala się na wejście władz do domu w dowolnym momencie w celu sprawdzenia, czy warunki wyroku są odpowiednio spełniane; zabronione jest opuszczenie miasta i dzielnicy w której się mieszka. Wymagane jest poruszanie się na trasie dom-praca. Wymaga się składania raportów Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Amnesty International podkreśla, że chociaż wyrok ograniczenia wolności wydaje sąd to dokładniejsze warunki ustala oficer policji w zależności od przypadku. W rezultacie takiej sytuacji warunki mogą się zmieniać w zależności od oficera policji.
7 lipca 2009 Artiom Dubski został skazany na rok więzienia w myśl art. 415 Kodeksu Karnego po tym jak oficer policji zeznał prokuratorowi, że Artiom Dubski nie spełnia warunków -ograniczenia wolności-. Odbywa swoją karę w więzieniu nr 19 w Mohylewie w we wschodniej Białorusi. 20 sierpnia 2009 Sad Regionalny w Mohylewie odrzucił prośbę prawników o ponowne rozpatrzenie sprawy. Teraz prawnicy planują odwołanie się do Sądu Najwyższego. Artiom Dubski ma zostać zwolniony w lipcu 2010 roku.

Maxym Daszuk (na zdjęciu powyżej) został także sądzony w myśl art. 415 Kodeksu Karnego za nieprzestrzeganie warunków -ograniczenia wolności- po tym jak przeciw niemu zeznał oficer policji. Maxym Daszuk zeznaje, że opuszczał dom tylko na dwie godziny dziennie. Pracuje ze swoją matką w jej własnym biznesie; po śmierci ojca w kwietniu czasami pracował dłużej. 15 czerwca 2009 roku sąd w Mińsku skazał go na dalszy rok i trzy miesiące -ograniczenia wolności-.
Także 15 czerwca 2009 Sąd Centralny złagodził karę Alesia Stralcou i Alesia Czarnyszou, ale nie ogłosił pełnej amnestii. Prawnik Alesia Stralcou zgłosił apelację od tej decyzji do Sądu Miejskiego w Mińsku, ale decyzja została podtrzymana. Prawnik planuje zgłosić apelację do Sadu Najwyższego Białorusi.

Tatiana Tyszkiewicz (na zdjęciu powyżej) studiowała w Polsce, potem wróciła na Białoruś. 21 stycznia 2008 została wydalona z uczelni za działalność polityczną. Została skazana mimo swojej nieobecności. Jest to częsta praktyka wśród władz białoruskich. Wydala się z uczelni aktywnych politycznie studentów, ograniczając im prawo do edukacji . Aliaksei Bondar, Michaił Krywau także opuścili kraj po wyroku. Cała trójka zostanie osadzona w więzieniu jak tylko powrócą na Białoruś. Ponieważ uciekli automatycznie łamią warunki wyroku. U podstaw skazania leży sprzeciw wobec łamaniu praw wolności zrzeszania i wolności słowa. Amnesty International będzie sprzeciwiać się władzom które będą chciały dodatkowo ich sądzić, jeśli zdecydują się wrócić do kraju.

Wezwij władze Białorusi do:

  • Natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia Artioma Dubskiego w myśl rezolucji o pokoju 1671 przyjętej 23 czerwca 2009 r.
  • natychmiastowego i bezwarunkowego odstąpienia od wszystkich ograniczeń wobec Tatiany Daszkiewicz, Aliakseia Bondara, Michaiła Krywau, Alesia Stralcou i Alesia Czarnyszou i Maksyma Daszuka, w myśl rezolucji pokojowej 1671 przyjętej 23 czerwca 2009 r.
  • umożliwienia Tatianie Tyszkiewicz, Aliakseiowi Bondarowi i Michaiłowi Krywau powrotu na Białoruś bez ryzyka osądzenia , czy jakichkolwiek aktów przemocy.
  • wszczęcia dochodzenia przeciwko policjantom odpowiedzialnym za warunki -ograniczonej wolności- i do zapewnienia traktowania całej siódemki sprawiedliwie i bezstronnie.
  • Zaprzestania wydalania z uczelni studentów za pokojowe wyrażania swoich praw.
  • Ochrony prawa wolności w myśl art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Białoruś jest sygnatariuszem.

Prosimy o wysyłanie apeli na następujący adres:
Aleksandr Łukaszenka
ul. Karla Marxa 38
220016
Belarus/Białoruś
Można również przesłać apel za pośrednictwem Ambasady Białorusi:
Ambasada Republiki Białorusi
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
tel. (0-22) 742 09 90, 842 52 02
tel./fax (0-22) 742 09 80
e-mail: poland@belembassy.org
Internet: www.belembassy.org/poland

Prosimy również o wysyłanie widokówek z wyrazami solidarności dla Artioma Dubskiego
I.K. No.19
Slavgorodskoe Shosse
Mogilov 212030
Belarus
———- ——–
-. ——- 212030
————- —–
— -19
——– ——

Prosimy pisać bo białorusku, rosyjsku lub w swoim języku. Sugerowane przekazy:
Myślę o Tobie: – —– — —-
Myślimy o Tobie: — —— — —-
Życzę Ci dobrze: – —– —- —–
Życzymy Ci dobrze: — —— —- —–

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2899