Białoruś: Władze muszą przestrzegać praw człowieka. – Amnesty International

Białoruś: Władze muszą przestrzegać praw człowieka.

Artykuł 193-1 został wprowadzony rozporządzeniem prezydenta w grudniu 2005 roku, jako jedna z poprawek. W rezultacie, działalność w niezarejestrowanej organizacji pozarządowej na Białorusi stała się nielegalna. Amnesty International wierzy, że artykuł 193-1 łamie zarówno białoruską Konstytucję, jak i zobowiązanie Białorusi do przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka zawartych w Międzynarodowym Pakcie Praw Cywilnych i Politycznych, którego stroną jest Białoruś.
Zarejestrowanie organizacji pozarządowej na Białorusi jest niezmiernie trudne. Amnesty International obserwowało próby zarejestrowania różnych organizacji obywatelskich, niektóre z nich istniały od ponad dekady. Wnioski były rutynowo odrzucane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a działacze prześladowani.
W 2006 roku, kiedy białoruskie władze zaczęły stosować artykuł 193-1, skazując działaczy organizacji pozarządowych na karę więzienia, Amnesty International  rozpoczęło kampanię na rzecz uwolnienia ich jako więźniów sumienia, prześladowanych jedynie z powodu  pokojowego wyrażania swoich poglądów.
W 2007 roku, członkowie i sympatycy Amnesty International z całego świata wysyłali papierowe żurawie wykonane metodą origami do białoruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych, wzywając go do uwolnienia działacza, Żmieciera Daszkiewicza, który został skazany w listopadzie 2006 na półtora roku więzienia na mocy Artykułu 193-1. Ponad 11 000 papierowych żurawi trafiło do białoruskich władz. W styczniu 2008 roku Żmiecier Daszkiewicz został przedterminowo zwolniony.
W ostatnim czasie, białoruskie władze coraz rzadziej skazywały działaczy na karę więzienia na mocy Artykułu 193-1. Zamiast tego, działacze otrzymywali ostrzeżenia lub karę grzywny. Mimo to, Amnesty International wyraża zaniepokojenie, iż artykuł wciąż jest stosowany w celu utrudniania pracy działaczom obywatelskim. Każdy wyrok zostaje odnotowany w rejestrze karnym, co może prowadzić do dalszej dyskryminacji, np. do wydalenia z uczelni, prześladowania w miejscu pracy czy otrzymania zakazu opuszczania kraju.
Amnesty International wzywa do zniesienia artykułu 193-1. Białoruś musi respektować prawo do zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi.
Tłumaczyła Aga Brzezińska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3475