Białoruś: Zakończyć łamanie praw człowieka! – Amnesty International

Białoruś: Zakończyć łamanie praw człowieka!

Siłowe wtargnięcie milicji białoruskiej do siedziby Związku Polaków na Białorusi oraz próby zastraszania jego działaczy i działaczek stanowią jawne naruszenie wolności zgromadzeń zagwarantowanej w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innych dokumentach międzynarodowych.
W ostatnim Raporcie Rocznym Amnesty International zauważa, że w 2004 roku Białoruś nie poczyniła żadnych postępów w dochodzeniu w sprawie czterech -zaginięć-. W dalszym ciągu wydawane były wyroki śmierci, a egzekucje wykonywano. Obrońcy praw człowieka byli zastraszani i prześladowani. Rząd nadal ograniczał wolności słowa i zgromadzeń. Działacze opozycji byli bezpodstawnie zatrzymywani i rzekomo brutalnie traktowani przez milicję. Działalność organizacji pozarządowych, w tym grup zajmujących się ochroną praw człowieka, była ograniczana, a nawet uniemożliwiana.
-Domagamy się od prezydenta Łukaszenki przestrzegania podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Prawa mniejszości polskiej na Białorusi muszą być respektowane-, powiedziała Kinga Dąbrowska, prezeska polskiej sekcji Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4326