Białoruś: znieść karę śmierci – Amnesty International

Białoruś: znieść karę śmierci

–każda wykonana kara śmierci to o jedna za dużo-
[Andrea Rogini z Rady Europy, list otwarty do władz Białorusi, 14 kwietnia 2008]

Władze Białorusi muszą natychmiast wprowadzić moratorium na wydawanie wyroków kary śmierci i przeprowadzanie egzekucji, aby w przyszłości znieść karę śmierci całkowicie – pisze Amnesty International w opublikowanym dziś raporcie.

-Kara śmierci to mordowanie człowieka z zimną krwią i z premedytacją, wykonywane przez państwo w imieniu prawa. Łamie ona prawo do życia zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka- – powiedziała Nicola Duckworth, dyrektor Programu Europy i Azji Środkowej Amnesty International.
-Rządy mają obowiązek wymierzać sprawiedliwość karząc winnych i zapewniając zadośćuczynienie ofiarom oraz ich krewnym. Egzekucja jest jednak przejawem kultury przemocy, a nie rozwiązaniem problemu przemocy.-

W swoim raporcie -Kończąc egzekucje w Europie: W kierunku zniesienia kary śmierci na Białorusi- Amnesty International dostarcza władzom białoruskim argumenty na rzecz zniesienia kary najwyższej i podążania za ogólnoświatowym trendem abolicjonistycznym.
Białoruś to ostatnie państwo w Europie i byłym Związku Radzieckim, w którym wciąż wykonuje się egzekucje. Statystyki dotyczące ich skali nie są dostępne. Amnesty International szacuje jednak, że od czasów odzyskania przez Białoruś niepodległości w 1991 roku, stracono tam około 400 osób. Organizacje międzynarodowe wielokrotnie wzywały to państwo do wprowadzenia abolicji.

Cały proces orzekania i wykonywania kary śmierci okryty jest tajemnicą – więźniowie i ich krewni nie są informowani o dacie egzekucji, ciało nie jest wydawane krewnym i nie mogą się oni dowiedzieć, gdzie zostało ono pochowane.
Stosowanie kary śmierci odbywa się w kontekście wadliwego systemu sprawiedliwości. Istnieją wiarygodne dowody na stosowanie tortur i brutalnego traktowania w celu -wydobycia- zeznań. Skazani więźniowie nie mają dostępu do skutecznych środków odwoławczych. Młody mężczyzna oskarżony o morderstwo powiedział w październiku 2008 roku Amnesty International, że przez trzy dni był ciągle bity i zmuszony do napisania zeznania.
-Kara śmierci wymierzona przez nieodpowiedni i niesprawiedliwy system wzmacnia tylko istniejące zawsze zagrożenie, że stracona zostanie niewinna osoba- – powiedziała Nicola Duckworth.
Odkąd Białoruś odzyskała niepodległość, jej władze poczyniły kilka kroków w kierunku zniesienia kary śmierci – na przykład zmniejszyły liczbę przestępstw, za które ona grozi. W 2004 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że kara śmierci jest sprzeczna z konstytucją, zatem prezydent i parlament powinni ją znieść. Władze jednak nie wykazały woli politycznej, by zainicjować publiczną debatę na ten temat oraz żeby dokonać zmian legislacyjnych.
-Znosząc karę śmierci, Białoruś zmniejszy swoją izolację w Europie. Jej instytucje będą mogły się skupić na prawdziwym rozwiązywaniu problemu przemocy bez uciekania się do złudzenia, że kara śmierci może być czynnikiem odstraszającym- – powiedziała Nicola Duckworth.
Dane do tego raportu zbierano przez ponad dwie dekady poprzez monitorowanie praktyki kary śmierci na Białorusi. W październiku 2008 roku przedstawicielka Amnesty International była na Białorusi. Spotkała się tam z prawnikami, działaczami praw człowieka, urzędnikami rządowymi i byłymi więźniami. AI jest wdzięczna za pomoc w przygotowaniu tego raportu Białoruskiemu Komitetowi Helsińskiemu i innym działaczom praw człowieka.
Amnesty będzie współpracować z Białoruskim Komitetem Helsińskim oraz innymi organizacjami praw człowieka na rzecz rozpoczęcia w 2009 roku publicznej debaty na temat kary śmierci. Mamy nadzieję, że ten raport przyczyni się do tej debaty.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3166