Birmańska opozycja musi być wolna, aby stanąć do walki wyborczej. – Amnesty International

Birmańska opozycja musi być wolna, aby stanąć do walki wyborczej.

-W Birmie jest przynajmniej 2 200 więźniów politycznych, z których większość została zatrzymana tylko dlatego, że w sposób pokojowy upomniała się o swoje prawa,- mówi Benjamin Zawacki, ekspert ds. Birmy w Amnesty International. -Zamiast uchwalać ustawy, które pozbawiają kolejnych praw, birmańskie władze powinny natychmiast uwolnić wszystkich więźniów politycznych, w tym Aung San Suu Kyi, a także uwolnić ich od wszelkich restrykcji narzuconych na tle politycznym.-
Aung San Suu Kyi już wcześniej chciała wystartować w wyborach, jednak konstytucja z 2008 roku jej to uniemożliwiła. Według ustawy zasadniczej małżeństwo z obcokrajowcem wyklucza kandydata z wyborów.
-Amnesty International jest mocno zaniepokojona sytuacją aktywistów, którzy zostaną poddani większym represjom w trakcie zbliżających się wyborów,- mówi Benjamin Zawacki. -Birmańskie władze wydają się zdeterminowane w tłumieniu każdego politycznego sprzeciwu wobec ich rządów-.
W ostatnim raporcie -Represje wobec przedstawicieli mniejszości etnicznej w Birmie- Amnesty International dokumentuje systematyczne wysiłki władz, które mają na celu uciszenie aktywistów w kraju. Raport przestrzega przed działaniami poprzedzającymi nadchodzące wybory, które mogą spowodować coraz intensywniejsze próby złamania działaczy.
Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
Tel.+48 22 827 60 00, tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2785