Birma: żądamy natychmiastowego zwolnienia Daw Aung San Suu Kyi – Amnesty International

Birma: żądamy natychmiastowego zwolnienia Daw Aung San Suu Kyi

-Władze Birmy muszą bezzwłocznie i bezwarunkowo zwolnić Daw Aung San Suu Kyi i nie umieszczać jej z powrotem w areszcie domowym- powiedział Benjamin Zawacki ekspert Międzynarodowego Sekretariatu Amnesty International ds. Birmy.
Amnesty International zwraca również uwagę na pozbawienie wolności dwu innych kobiet mieszkających z Daw Aung San Suu Kyi – Khin Khin Win oraz jej córki. 18 maja wszystkie trzy mają zostać postawione przed sądem w związku z wydarzeniami z początku maja, kiedy to obywatel USA przepłynął jezioro nad którym stoi dom Daw Aung San Suu Kyi i przebywał w nim dwa dni.Stan zdrowia Daw Aung San Suu Kyi ostatnio się pogorszył. Gdy jej lekarz Tin Myo Win próbował się z nią skontaktować, siły bezpieczeństwa zabroniły mu odwiedzin. Podczas powrotu został on zatrzymany przez władze. Dr Tin Myo Win jest byłym więźniem sumienia, jego obecne miejsce pobytu jest nieznane.
-Khin Khin Win z córką, Daw Aung San Suu Kyi oraz dr Tin Myo Win są jednymi z ponad 2100 więźniów politycznych przetrzymywanych obecnie w Birmie,- powiedział Benjamin Zawacki. -Tak jak inni więźniowie polityczni narażeni są na tortury i znęcanie się. Warunki panujące w więzieniach w Birmie są bardzo złe i stanowią zagrożenie dla zdrowia więźniów.-
-Brak jednolitego głosu społeczności międzynarodowej spowoduje, że władze Birmy będą działać z całkowitym brakiem poszanowania dla praw człowieka. Teraz bardziej niż kiedykolwiek członkowie Rady Bezpieczeństwa i ASEAN muszą wysłać birmańskim generałom sygnał, że nie będą tolerować ich bezkarności- dodał Zawacki.Tło wydarzeń
Daw Aung San Suu Kyi jest liderką opozycyjnej partii Narodowa Liga na rzecz Demokracji. Przez 13 lat, z ostatnich 19, była pozbawiona wolności, głównie przetrzymywano ją w areszcie domowym. Obecny okres umieszczenia jej w areszcie domowym miał zakończyć się 27 maja 2009. W marcu 2009 Grupa Robocza ds. Samowolnego Pozbawiania Wolności stwierdziła, że przetrzymywanie Daw Aung San Suu Kyi jest naruszeniem zarówno prawa międzynarodowego, jak i obowiązującego w Birmie.
Dodatkowe informacje:

Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International Polska
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl
www.amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3100