Birma (Myanmar): Cyklon odpuścił ? władze w Azji powinny dążyć do szybkiego zażegnania jego skutków – Amnesty International

Birma (Myanmar): Cyklon odpuścił ? władze w Azji powinny dążyć do szybkiego zażegnania jego skutków

-Rządy krajów będących członkami ASEAN, czyli Japonia, Indie, Korea Południowa i Chiny mają największy wpływ na władze Birmy (Myanmaru), aby zniosły wszelkie blokady i pozwoliły zagranicznym ekspertom i pomocy z zewnątrz dotrzeć do milionów w potrzebie. To podstawowe działanie niezbędne do ocalenia istnień ludzkich-, mówi Mika Kamae, szef AI przy forum Azji Wschodniej.

To już ponad tydzień od czasu, gdy cyklon Nargis zniszczył deltę Irrawady, zabijając dziesiątki tysięcy ludzi a miliony pozostawiając bez dachu nad głową, pozbawionych żywności, schronienia i opieki medycznej. Szybki apel ONZ pozwolił zebrać miliony z dotacji rządowych, a wielu agencjom do walki z katastrofą zgromadzić się w stanie gotowości w Tajlandii. Jednak Birma (Myanmar) wciąż utrudnia pomoc z zewnątrz. Dotychczas wizy wydano trzem organizacjom niosącym pomoc (World Vision, JICA oraz UNICEF)
AI jest przekonana, że poprzez celowe blokowanie pomocy mającej ratować ludzkie życie, m.in. ograniczanie dostępu do żywności i lekarstw, rząd odbiera tym samym swym obywatelom prawo do życia. -Władze Birmy (Myanmaru) muszą potraktować priorytetowo kwestie mobilizacji własnych źródeł w celu zwalczania skutków katastrofy. Zamiast tego, znaczną część wczorajszych dyskusji poświęcono przeprowadzeniu referendum konstytucyjnego daleko odbiegającego od tematu katastrofy. To wystarczająco jasny sygnał, co do priorytetów osób będących u władzy- powiedział Milabel Cristobal, dyrektor AI sekcji w Hong Kongu.
Najbardziej bezbronne wobec skutków katastrofy  są dzieci. Na podstawie Konwencji Praw Dziecka, można stwierdzić, że rząd Birmy (Myanmaru) ma obowiązek zadbać o ich prawo do życia, jedzenia i opieki zdrowotnej. Władze powinny maksymalnie wykorzystać wszystkie dostępne środki zarówno własne jak i te pochodzące z współpracy międzynarodowej.
Także ułatwienie pomocy w ramach regionu jest obowiązkiem Birmy (Myanmaru), w związku z ratyfikowaniem przez nich Porozumienia w sprawie zarządzania w przypadkach katastrof oraz reagowania w nagłych wypadkach(2005) zawiązanego przez członków ASEAN.
Tłumaczyła Zuzanna Kubocz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3574