Birma: U Win Tin uwolniony po 19 latach – Amnesty International

Birma: U Win Tin uwolniony po 19 latach

-Uwolnienie U Win Tina i jego współtowarzyszy z więzienia jest z pewnością najlepszą widomością, jaką otrzymaliśmy z Birmy od dłuższego czasu. Niestety nie stanowią oni nawet jednego procenta tamtejszych więźniów politycznych- powiedział Benjamin Zawacki, researcher Amnesty International w Birmie.
-Przede wszystkim te siedem osób nigdy nie powinno znaleźć się w więzieniu. Poza tym wielu, wielu innych także powinno zostać uwolnionych-.

Do Amnesty International dotarły doniesienia o rządowych planach -amnestii-, dotyczącej nawet 9000 więźniów, w okresie poprzedzającym wybory w 2010. Wciąż jednak nie jest jasne czy liczba ta obejmuje więźniów politycznych. 

U Win Tin odmówił przyjęcia amnestii od rządu, co byłoby równoznaczne z przyznaniem, że przyczyna jego uwięzienia była prawnie uzasadniona. Z doniesień wynika, że nic nie wskazywało na jego uwolnienie.

-Termin -więźniowie sumienia-, odnoszący się do zwolnionych dzisiaj, odpowiada rzeczywistości: to ludzie zamykani w więzieniach wyłącznie za swoje przekonania i za organizowanie pokojowych akcji- dodał Banjamin Zawacki. -Nie zrobili nic złego i apelujemy o ich natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie-.
U Win Tin jest 78-letnim dziennikarzem, czołowym dysydentem i zasłużonym członkiem głównej partii opozycyjnej- Narodowej Ligi dla Demokracji (NLD), której przewodzi Daw Aung San Suu Kyi.

Pozostali więźniowie sumienia, którzy zostali uwolnieni, także są członkami NLD, a czterech z nich zostało wybranych do parlamentu w wyborach z 1990r, w których NLD odniosła zwycięstwo.

Dr  Daw May Win Myint (kobieta), 58, wybrana na członka parlamentu i dr Than Nyein (mężczyzna), 71 również wybrany na członka parlamentu, zostali uwięzieni w 1997 za zorganizowanie spotkania NLD. Ich pierwotne wyroki zostały przedłużone w 2004, oboje cierpią na zły stan zdrowia.

Win Htein (mężczyzna), 66, starszy asystent lidera NLD Daw Aung San Suu Kyi, uwięziony w 1996 między innymi za aktywizację rolników i członków NLD do gromadzenia statystyk rolniczych. Był przetrzymywany w odosobnieniu, cierpi na wiele problemów zdrowotnych, włącznie z nadciśnieniem i chorobą serca.

Aung Soe Myint Oo (mężczyzna), wybrany na członka parlamentu, został skazany w sierpniu 2003 na siedem lat za -posiadanie motocykla bez licencji-, jednak przypuszcza się, że był celem ataku ze względu na swoją działalność polityczną.

U Khin Maung Swe, (mężczyzna), 66, wybrany na członka parlamentu z ramienia NLD, skazany w sierpniu 1994 na siedem lat więzienia.

U Than Naing (mężczyzna), członek NLD.
-Uwolnienie tych siedmiu więźniów politycznych to bardzo dobra wiadomość. Jednak nie jest to- i nie może być tak postrzegane- koniec, lecz początek- powiedział Benjamin Zawacki.
Tło:

Amnesty International zleciło swoim sympatykom przeprowadzenie Pilnej Akcji w sprawie U Win Tina w lipcu bieżącego roku. Był osadzony w Więzieniu Yoangon Insein, często zamykany w odosobnieniu w ciągu ostatnich 19 lat, nie otrzymywał opieki medycznej, której potrzebował.

U Win Tin został aresztowany 4 czerwca 1989 podczas obławy na członków opozycyjnej partii politycznej. Został skazany trzykrotnie, w sumie na 21 lat więzienia. U Win Tin ostatni raz został skazany w marcu 1996 na dodatkowe siedem lat więznienia za pisanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych o warunkach panujących w więzieniu oraz za pisanie i rozprowadzanie antyrządowych pamfletów/ulotek w więzieniu. Władze określiły to jako: -sekretne publikowanie treści propagandowych, mających podżegać do zamieszek w więzieniu-.

U Win Tin napisał dokument dla ONZ, który nazwał -Zeznania więźnia sumienia z Więzienia Insein, który został niesprawiedliwie uwięziony; żądania i prośby odnoszące się do łamania praw człowieka w Birmie-, w którym opisuje tortury i brak opieki medycznej w więzieniu. Podczas gdy władze prowadziły śledztwo w sprawie napisania tego listu, U Win Tin był przetrzymywany w celi zaprojektowanej dla psów wojskowych, bez posłania. Był pozbawiany żywności i wody oraz wizyt rodzinnych przez długi okres czasu. 
Tłumaczył Łukasz Ponikiewski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3434