Birma: więźniowie polityczni trzymani w klatkach dla psów, bez wody – Amnesty International

Birma: więźniowie polityczni trzymani w klatkach dla psów, bez wody

Władze Birmy muszą podjąć natychmiastowe działania w celu zakończenia znęcania się nad 15 więźniami politycznymi w więzieniu Insein w Rangunie. Więźniom odmawia się wody, a część z nich trzymana jest w tzw. "klatkach dla psów".

Więźniowie rozpoczęli strajk głodowy 26 października w odpowiedzi na odmowę redukcji ich wyroków, co jest możliwe w przypadku zwykłych przestępców. Następnego dnia władze więzienia odmówiły protestującym wody pitnej, narażając ich na odwodnienie. Taka sytuacja trwała do co najmniej do 2 listopada.

Dwóch więźniów zostało wysłanych do szpitala we wtorek, a ośmiu wsadzono do klatek, zbudowanych, jak podają lokalne źródła, do przetrzymywania psów.

“Odmawianie więźniom wody pitnej w celu ukarania ich za wzięcie udziału w strajku jest czynem głęboko niehumanitarnym. Co więcej, traktując więźniów w ten sposób, władze Birmy łamią prawo międzynarodowe. Natychmiast muszą zapewnić im wystarczającą ilość wody pitnej i wypuścić więźniów z klatek dla psów,” powiedziała Donna Guest, z-ca dyrektora Amnesty International ds. Azji.

“Konieczne jest również przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie doniesień o przetrzymywaniu niektórych więźniów w takich klatkach.”

Strajkującym odmówiono również wizyt, lekarstw, pożywienia i listów od rodzin.

“Klatki dla psów” w więzieniu Insein mają wymiary 3×2, są pozbawione okien i są dźwiękoszczelne. Nie ma tam węzła sanitarnego, łóżka ani nawet maty na podłodze.

W Birmie więźniowie polityczni są często skazywani na podstawie mglisto określonych przepisów prawnych, związanych głównie z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, co daje władzom bardzo szeroką możliwość interpretacji.

Warunki więzienne w Birmie dalece odbiegają od standardów międzynarodowych. Jedzenie, woda i opieka medyczna są niewystarczające; więźniowie polityczni są często trzymani z dala od rodzin; wielu padło ofiarą tortur i innych form złego traktowania, w tym długotrwałemu przetrzymywaniu w odosobnieniu.

Zaledwie ponad 300 więźniów politycznych zostało uwolnionych w tym roku, większość z zatrzymanych w ostatnich latach wciąż przebywa za kratkami.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Iran: Co najmniej 23 dzieci bezkarnie zabitych podczas brutalnego tłumienia młodzieżowych protestów

2194