Bliski Wschód i Afryka Północna: Początek kampanii “Stop przeciwko przemocy wobec kobiet” – Amnesty International

Bliski Wschód i Afryka Północna: Początek kampanii “Stop przeciwko przemocy wobec kobiet”

 AI Index: ACT 77/038/2004 (Public)
Rozpoczęcie kampanii w Ammanie, w którym wzięła udział Jej Wysokość Królowa Rania al-Abdullah, zakończyło seminarium, na którym zebrali się działacze na rzecz praw człowieka, aby omówić środki, jakie należy podjąć, by wykorzenić prawa i praktyki, które wspierają przemoc wobec kobiet w tym regionie.

-Przemoc wobec kobiet jest problemem ogólnoświatowym, który dotyka również kobiet na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej- oznajmiła Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International na regionalnym rozpoczęciu kampanii w Jordanii.

Na całym świecie jedna trzecia kobiet została zgwałcona, zaatakowana lub napadnięta w przeciągu swojego życia.

-W Iraku, Izraelu, na terytoriach okupowanych czy w Algierii kobiety były ofiarami przemocy podczas konfliktów zbrojnych, jednakże o tym nikt nie mówi. Na tych obszarach niezliczona liczba kobiet doświadczyła również przemocy we własnych domach-

-Kobiety nie są ofiarami – chociaż często stosuje się wobec nich represje. Są wyznacznikami zmian,- powiedziała Irene Khan.

-Kobiece organizacje z różnych krajów, od Maroka po Liban, nieustannie pracują, aby zwalczyć przemoc, której kobiety doświadczają zarówno w domu jak i poza nim. Kampania Amnesty International dołącza się do tego ogromnego wysiłku. Mamy nadzieję, iż razem zakończymy te skandaliczne praktyki.-

Kampania Amnesty International będzie domagać się zniesienia praw, które dyskryminują kobiety i uznają przemoc. Będzie nakłaniać rządy do skutecznego wprowadzenia w życie praw mających na celu ochronę kobiet i uznanie gwałtu oraz innych form przemocy na tle seksualnym za przestępstwa. Kampania będzie miała na celu zlikwidowanie bezkarności w związku z przemocą wobec kobiet.

Według danych Amnesty International z ostatniego roku, 54 kraje w dalszym ciągu mają prawa, które dyskryminują kobiety, 79 państw nie posiada żadnych praw dotyczących przemocy w rodzinie, a 127 państw nie ma żadnych praw dotyczących prześladowania na tle seksualnym.

-Wzywamy władze państwowe oraz lokalne całego świata, aby poczuły się do odpowiedzialności, by wykorzenić przemoc wobec kobiet bez względu na to, gdzie ona ma miejsce: w sypialni, w bocznej uliczce, czy też na polu bitwy. Zwracamy się zarówno do kobiet jak i do mężczyzn, aby przyłączyli się do naszej kampanii,- zakończyła Irene Khan.
-Przemoc wobec kobiet może być powszechna, lecz nie jest nieunikniona. Możemy ją zakończyć,- powiedziała Khan.

-Musimy być przygotowani, aby wysłuchać kobiet i pomóc im w zorganizowaniu się. Musimy potwierdzić powszechne prawo kobiet do wolności od przemocy, niezależnie od kultury, zwyczajów i tradycji. Musimy wykazać się odwagą, by stawić czoła władzom i domagać się zmian.-

Więcej informacji:
Strona kampanii Stop przemocy wobec kobiet

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

4893