Bo pięć lat bezprawia to zbyt wiele. Amnesty International domaga się zamknięcia Guantanamo. – Amnesty International

Bo pięć lat bezprawia to zbyt wiele. Amnesty International domaga się zamknięcia Guantanamo.

Guantanamo to miejsce, gdzie prawa człowieka i godność ludzka są lekceważone. Obywateli kilkudziesięciu państw przetrzymuje się tam bez postawienia zarzutów, bez procesu, bez adwokatów. Wielu było torturowanych. Guantanamo to tylko widzialny czubek góry lodowej tajnych więzień i tortur. To symbol braku szacunku władz USA dla prawa międzynarodowego podczas -wojny z terroryzmem-. Dlatego musi być niezwłocznie zamknięte.
Nasze władze muszą przede wszystkim zamknąć Guantánamo-, Jimmy Carter, były Prezydent USA.
Z tego powodu 11 stycznia 2007 roku, w piatą rocznicę pierwszych transferów więźniów do bazy w Guantanamo. działacze i sympatycy Amnesty International na całym świecie zaprotestują. Wyrazimy solidarność z osobami, przetrzymywanymi w Guanatanamo i ich rodzinami.
Zachęcamy wszystkie Polki i Polaków do zatelefonowania w czwartek do ambasady USA w Warszawie (biuro prasowe: 022 504 2330, centrala: 022 504 2000) i poproszenia władz amerykańskich o:
zamknięcie więzienia w Guantanamo,
natychmiastowe sprawiedliwe osądzenie lub uwolnienie wszystkich więźniów,
ukaranie funkcjonariuszy i decydentów odpowiedzialnych za torturowanie i maltretowanie więźniów.

By wiedzieć więcej, przeczytaj materiały w języku angielskim:
Historia Guantánamo:http://www.amnesty.org/resources/pdf/closeguantanamo/02Timeline.pdf Obecnie przetrzymywani: http://www.amnesty.org/resources/pdf/closeguantanamo/04gitmodetainees02.pdf Losy byłych więźniów: http://www.amnesty.org/resources/pdf/closeguantanamo/08gitmoformerdets.pdf Nie tylko Guantánamo: Brudne tajemnice -wojny z terroryzmem-: http://www.amnestyusa.org/magazine/fall_2006/dirty_secrets/

Zobacz:
Świadectwa byłych więźniów i ich rodzin: http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-reallives-eng Szersze informacje po polsku publikujemy na stronie: https://amnesty.org.pl/aktualne-akcje/bo-piec-lat-bezprawia-to-za-dlugo/

Amnesty International Polska od maja 2006 roku prowadzi aktywną kampanię, mającą zmobilizować polskie władze  do potępienia użycia tortur i innych form łamania praw człowieka w -wojnie z terroryzmem-. Wzywamy polskich polityków,  by stanowczo opowiedzieli się za zamknięciem Guantanamo i innych ośrodków, gdzie bezprawnie przetrzymuje się ludzi, zatrzymanych w związku z -wojną z terroryzmem-.
Jednym z elementów kampanii była petycja do Premiera RP z tymi postulatami, pod którą podpisało się ponad 7300 Polek i Polaków ale tylko 31 parlamentarzystów i parlamentarzystek RP. Premier nie znalazł czasu, by odebrać podpisana petycję z rąk przedstawicieli AI. Również wizyta w Polsce Komisji Parlamentu Europejskiego do zbadania sprawy domniemanego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów nie spotkała się ze stosownym zainteresowaniemi – żaden z istotnych byłych lub obecnych urzędników nie chciał się z nią skonfrontować.. Amnesty International ma nadzieję, że 5. rocznica umieszczenia pierwszych więźniów w bazie Guantanamo powstrzyma polskich władze od dalszego lekceważenia łamania praw człowieka w -wojnie z terroryzmem-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4014