Boliwia: Plan działania jest niezbędny dla przyszłości Boliwii – Amnesty International

Boliwia: Plan działania jest niezbędny dla przyszłości Boliwii

AI Index: AMR 18/005/2005 (Public)
Jak pisze w liście Amnesty International, plan działania powinien skupić się na poszukiwaniu skutecznych propozycji dotyczących czterech kluczowych dziedzin: ochrona praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (zwłaszcza prawa do pracy, zdrowia i edukacji), sposób działania sił bezpieczeństwa (w związku z nadmiernym użyciem siły wobec manifestantów oraz osób aresztowanych), funkcjonowanie więziennictwa i sądownictwa (szczególnie w przypadkach pogwałceń praw człowieka).

-Na osobie, która zostanie wybrana na prezydenta Boliwii, spocznie odpowiedzialność podjęcia natychmiastowych działań w związku z takimi sprawami jak śmierć manifestantów w lutym i grudniu 2003 roku. Przypadki takie jak ten pokazują potrzebę skutecznie działającego wymiaru sprawiedliwości i rządu, który będzie rozpatrywał na wszystkich szczeblach skargi ludności. Dopóki sytuacje tego rodzaju nie zostaną potraktowane sprawnie i nie zaoferuje się rozwiązań, dopóty Boliwia nie wyjdzie z kryzysu-, powiedziała Virginia Shoppée badaczka AI zajmująca się Boliwii.

-Kryzys, który przeżywa Boliwia, ma swoje źródła w naruszeniach praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych grup społecznych tego kraju historycznie zepchniętych na margines, takich jak kobiety, dzieci, ludność wiejska i tubylcza oraz mniejszości seksualne, oraz w dyskryminacji, której doświadczają te grupy. Wszelkie działania, jakie nowy rząd zdecyduje się podjąć, tylko wówczas będą miały wymierny efekt, jeśli weźmie się pod uwagę potrzeby tych grup-

-Niektóre z koniecznych środków będą wymagały jedynie stosownych zarządzeń administracyjnych, inne wprowadzenia nowego ustawodawstwa, wiele – tylko zastosowania ustawodawstwa krajowego, ale aby były skuteczne, wszystkie będą potrzebowały wsparcia i woli politycznej na wszystkich szczeblach władzy-.

Amnesty International uważa ratyfikację statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego za przejaw woli walki z bezkarnością ze strony państwa boliwijskiego. Jednak organizacja wyraża zaniepokojenie z powodu braku w ustawodawstwie krajowym elementów, które pozwoliłyby na jego zastosowanie. Ponadto niepokojące jest porozumienie bilateralne podpisane przez Boliwię ze Stanami Zjednoczonymi, bowiem gwarantuje ono absolutną bezkarność obywatelom tego państwa i innym osobom oskarżonym o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości.

-Boliwia od 30 lat jest stroną ważnych międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Na przyszłym prezydencie państwa spocznie odpowiedzialność przeniesienia tych traktatów z papieru do rzeczywistości-.

Informacje ogólne
Wybory powszechne w Boliwii odbędą się 18 grudnia. Będą wybierani posłowie, senatorowie i prefekci ośmiu departamentów oraz prezydent państwa.

Kandydaci na urząd prezydenta:

  • Juan Evo Morales Aima, Movimiento al Socialismo  (MAS, Ruch Socjalistyczny),
  • Jorge Quiroga, Poder Democratico y Social, (PODEMOS, Władza Demokratyczna i Społeczna ),
  • Felipe Quispe Huanca, Movimiento Indigena Pachakuti (MIP, Ruch Ludności Rdzennej Pachakuti),
  • Michiaki Nagatani Morishita, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, Ruch Narodowo-Rewolucyjny),
  • Eliceo Rodriguez Pari, Frente Patriotico Agropecuario de Bolivia, (FREPAB, Patriotyczny Front Rolniczy Boliwii),
  • Gildo Angulo Cabrera, Nueva Fuerza Republicana (NFR, Nowa Siła Republikańska),
  • Samuel Jorge Doria Medina, Frente de Unidad Nacional (UN, Front Jedności Narodowej),
  • Nestor Garcia Rojas, Union Social de los Trabajadores de Bolivia, (USTB, Społeczna Unia Boliwijskich Ludzi Pracy).

Kopia listu otwartego Amnesty International do kandydatów na prezydenta Boliwii znajduje się na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/ESLAMR180012005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Oddaj głos na Polskę i Europę oparte na szacunku i równości!

4205