Boliwia: Ratyfikacja Protokołu Dodatkowego do Konwencji Praw Dziecka – Amnesty International

Boliwia: Ratyfikacja Protokołu Dodatkowego do Konwencji Praw Dziecka

W ramach Koalicji Na Rzecz Zaprzestania Wykorzystywania Dzieci-Żołnierzy, Amnesty International prowadzi kampanię na rzecz ratyfikowania przez państwa Protokołu Dodatkowego do Konwencji Praw Dziecka, bez zastrzeżeń, aby ustanowić minimalną granicę wieku, od której możliwe byłyby wszelkie formy rekrutacji na 18 lat oraz, aby wprowadzić postanowienia protokołu do narodowego ustawodawstwa tych państw.

Podejmij działanie!
Napisz do rządu Boliwii wykorzystując poniższy list.

Tłumaczenie:
  

Apele prosimy wysyłać do:

President

Excelentísimo Sr. Presidente de la República

Sr. Carlos Mesa Gisbert

Palacio de Gobierno

Plaza Murillo s/n

La Paz

Bolivia

Fax: + 591 2 220 4213

AMR 18/005/2004 – WA 42/04

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4720