Boliwia: Rozwiązaniem kryzysu jest respektowanie praw człowieka – Amnesty International

Boliwia: Rozwiązaniem kryzysu jest respektowanie praw człowieka

AI Index: AMR 18/004/2005 (Public)
W ciągu ostatnich tygodni wzrosła liczba masowych manifestacji i blokad dróg na znak protestu przeciwko przyjęciu przez Kongres nowej ustawy o węglowodorach.
Część społeczeństwa domaga się nacjonalizacji przemysłu naftowego, podczas gdy niektóre regiony, w tym departamenty Beni, Santa Cruz, Pando i Tarija, żądają większej autonomii.
Doszło również do konfrontacji między manifestantami i siłami bezpieczeństwa.
Organizacje pozarządowe broniące praw człowieka, Kościół oraz Rzecznik Praw Człowieka apelują do różnych sektorów rządu i społeczeństwa obywatelskiego o rozpoczęcie negocjacji i dialogu.
-Kontynuowanie sprzeciwu może zapoczątkować cykl aktów przemocy, prześladowania i polaryzację, co negatywnie wpłynęłyby na przestrzeganie praw człowieka wszystkich obywateli-.
Amnesty International wzywa władze boliwijskie i społeczeństwo do rozważenia zasadniczych i natychmiastowych środków w celu obrony zasad państwa prawa i utrzymania możliwości rządzenia państwem.
Amnesty International apeluje do ugrupowań opozycyjnych, aby wzięły na siebie odpowiedzialność wyboru metod i taktyki protestu, które nie naruszałyby gwarancji konstytucyjnych, a także wzywa siły bezpieczeństwa, aby działały z poszanowaniem norm regulujących użycie siły podczas manifestacji.
Organizacja wezwała również społeczność międzynarodową, a w szczególności instytucje regionalne i międzynarodowe broniące praw człowieka, do współpracy w celu ułatwienia rozwiązania kryzysu i dostarczenia odpowiednich mechanizmów i środków, które umożliwiłyby monitorowanie sytuacji praw człowieka w Boliwii i zapobiegłyby pogorszeniu się jej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4392