Boliwia: Zakończyć alarmujące pogorszenie praw człowieka w kraju – Amnesty International

Boliwia: Zakończyć alarmujące pogorszenie praw człowieka w kraju

AI Index: AMR 18/012/2003 (Public)
-Musi zostać zatrzymana spirala przemocy- powiedziała Amnesty International. -Władze muszą wydać odpowiednie polecenia najwyższym organom sił bezpieczeństwa aby powstrzymać je od użycia nadmiernych sił przeciw demonstratorom-.
Według informacji uzyskanych przez Amnesty International, liczba zgonów od połowy września przekracza 70 a setki ludzi zostało rannych. Doniesienia wskazują, że większość ofiar była ranna wskutek wystrzału.

-Państwo boliwijskie posiada zarówno prawo jak również obowiązek do utrzymania porządku publicznego oraz respektowania prawa- powiedziała Amnesty International. -Jakkolwiek, władze posiadają również nieunikniony obowiązek do przestrzegania i ochrony w każdym momencie prawa do życia, materialnej integralności, wolności słowa, jak nakazuje prawo międzynarodowe-.

Amnesty International mobilizuje swoich członków na całym świecie do składania natychmiastowej apelacji do władz Boliwii i społeczności międzynarodowej w sprawie niebezpieczeństwa, jakie Boliwia doświadcza w stosunku do przestrzegania praw człowieka.
-Tysiące członków i zwolenników Amnesty International na całym świecie jest w pogotowiu i wzywa rząd Boliwii do zobowiązania się do znalezienia rozwiązania, które pozwoli, aby podstawowe prawa człowieka Boliwijczyków były respektowane- podkreśliła Amnesty International.

Celem zwrócenia międzynarodowej uwagi na kryzys w Boliwii, intelektualiści, artyści, przedstawiciele kościoła katolickiego, jak również członkowie rdzennych społeczności i aktywiści praw człowieka rozpoczęli strajk głodowy jako protest przeciwko pogorszeniu sytuacji, wysokich kosztów życia i braku rozwiązań, które pozwolą na przestrzeganie praw człowieka.

-To jest niedopuszczalne aby władze pozwoliły na to, żeby obecny kryzys zamienił się w katastrofę praw człowieka. Najwyższy czas aby rząd podjął konkretne działania w celu uniknięcia dalszego rozlewu krwi i aby zaangażował się w przestrzeganie cywilnych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych praw dla wszystkich-, zakończyła Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4972