Brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce – raport Amnesty International – Amnesty International

Brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce – raport Amnesty International

Każdego roku setki ludzi w Polsce padają ofiarą przemocy fizycznej, nękania czy innych przestępstw z powodu ich cech lub przynależności do określonej mniejszości.

Polskie prawo zawiera przepisy nakazujące ściganie i karanie przestępstw z nienawiści motywowanych pochodzeniem rasowym, etnicznym, narodowym, wyznaniem lub bezwyznaniowością, ale jednocześnie nie zapewnia podobnej ochrony przed przestępstwami z nienawiści motywowanymi wiekiem, niepełnosprawnością, płcią, tożsamością płciową, orientacją seksualną i statusem społeczno-ekonomicznym.

Raport Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo: brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce pokazuje skutki tego dwutorowego, niespójnego podejścia do zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce.

Raport powstał w oparciu o historie konkretnych osób, które stały się ofiarami przestępstw z nienawiści. Główne wnioski i rekomendacje dla polskich władz, a także sam raport zostaną zaprezentowane podczas konferencji prasowej, na którą serdecznie zapraszamy.

Wśród prelegentów znajdują się:

  • Draginija Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska
  • Marco Perolini, ekspert Amnesty International ds. dyskryminacji w Europie
  • Dariusz Paczkowski, artysta i działacz społeczny

17 września godz. 10:00
Austriackie Forum Kultury w Warszawie
ul. Próżna 7/9

Prosimy o potwierdzenie przybycia.

Więcej informacji:
Natalia Węgrzyn
Specjalistka ds. Mediów
e-mail: natalia.wegrzyn(at)amnesty.org.plTel.: 691 357 935

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

1102