Brazylia: Amnesty International wzywa do zakończenia rozlewu krwi po zamordowaniu działaczki praw człowieka – Amnesty International

Index AI : AMR 19/003/2005
Siostra Dorothy, zakonnica pochodząca ze stanu Ohio w USA, pracowała w obrębie Amazonki na rzecz praw człowieka oraz ochrony środowiska przez ponad trzydzieści lat. Z racji jej działalności, wielokrotnie grożono jej śmiercią. Jej zabójstwo jest najnowszym z serii setek morderstw członków związków zawodowych i działaczy na rzecz środowiska w brazylijskim stanie Para, które Amnesty International rejestrowała od dziesiątków lat. Przemoc została rozjątrzona przez długoterminowe zaniedbanie przeciwdziałania bezkarności winnych i chronienia obrońców praw człowieka ze strony władz stanowych i krajowych.

Amnesty International wzywa władze stanowe i federalne Brazylii do permanentnego zastopowania przemocy i poczucia strachu ciążącego nad wieloma osobami w stanie Para. Władze federalne Brazylii niedawno obiecały zająć się ochroną działaczy humanitarnych w regionie i obietnice te powinny zostać poparte działaniami. Działania takie muszą zawierać kroki ku rozbrojeniu i rozwiązaniu wszystkich nielegalnych grup zbrojnych, reformę policji i systemu sądowniczego celem zapewnienia skutecznej odpowiedzi na przemoc oraz natychmiastową ochronę działaczy humanitarnych i na rzecz środowiska przed groźbami śmierci.

Tło wydarzeń

Amnesty International od długiego czasu potępiała zarówno przemoc w stanie Para jak i niezdolność władz do zapobieganiu jej. Osoby prowadzące nielegalny wyrąb lasu i eksploatację terenu oraz właściciele ziemscy wielokrotnie uciekali się do zatrudniania zabójców i tworzenia prywatnych armii celem ochrony własnych interesów ekonomicznych. W rezultacie, walczący o obronę praw człowieka, praw do gruntu, praw pracowniczych i środowiska byli regularnie narażeni na groźby, ataki oraz zabójstwa.

Przemoc jest podtrzymywana przez wyjątkowo powolny system sądowniczy utrzymujący stan niekaralności. W zeszłym roku, Katolicka Komisja ds. Gruntu [Catholic Pastoral Land Commission] (CPT) stwierdziła, że tylko pięć osób jest obecnie w więzieniach w powiązaniu z 976 zabójstwami mającymi miejsce w latach 1985 – 1996. W stanie Para sprawy takie jak Eldorado dos Carajas, gdzie 19 działaczy zostało zabitych przez grupę zbrojną, wciąż są w sądzie – 9 lat po tym jak masakra miała miejsce.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4493