Brazylia: Bezpieczeństwo i możliwość przeżycia rdzennej ludności zagrożone – Amnesty International

Przemoc i chroniczne ubóstwo zagrażać będą egzystencji rdzennej ludności tak długo jak długo ich potrzeby zajmować będą niskie miejsce na liście rządowych priorytetów, stwierdza Amnesty International po opublikowaniu raportu dotyczącego ludów tubylczych w Brazylii. Według raportu, mimo pewnych postępów w poszanowaniu ich praw, Indianie w całym kraju spotykają się z dyskryminacją i gwałtownymi atakami, często w związku z walką o ziemię ich przodków. 13 stycznia 2003 roku 72-letni Marcos Veron, lider Indian Guarani-Kiowa (stan Mato Grosso du Sul), został pobity na śmierć w obecności swojej rodziny, w trakcie próby odebrania im ziemi. Aresztowano kilku mężczyzn i oskarżono ich o liczne przestępstwa, w tym zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania i tortury. Procesy w tych sprawach rozpocząć się mają pod koniec tego roku.

-Ciągłe porażki brazylijskiego rządu w ochronie społeczności tubylczych narażają je na liczne pogwałcenia praw człowieka oraz dały podstawę obecnej przemocy- stwierdza Amnesty International.

Raport Amnesty International przedstawia, jak porażka władz federalnych w zagwarantowaniu praw ludności rdzennej do ich ziemi przyczyniła się do ataków na Indian. Dzieje się tak poprzez powolny proces wyznaczania granic ich terytoriów i ich zatwierdzania.

31 marca rządowy nakaz o przyznaniu ludom tubylczym z Cerro Marangatu ziem Guarani-Kiowa (południowo-zachodnia Brazylia) wygaśnie. Jeśli władze nie zapobiegną ich eksmisji, cała społeczność skazana zostanie na życie w nędzy, gdyż na tych ziemiach zasiali potrzebne im do przeżycia plony.

-Władze brazylijskie nie potrafią zrobić niczego, by zapobiec utracie życia. Nawet mimo wielu ostrzeżeń o agresji pojawiającej się w związku z konfliktami o ziemie ludności tubylczej czy z najazdami na nie, nie podjęto żadnych działań. Tak było w przypadku Xukuru w stanie Pernambuco, czy też Cinta Larga w stanie Rondonia-.

Ludy tubylcze w całym kraju odczuwają społeczne i ekonomiczne konsekwencje utraty ziem. -Ziemia jest istotna dla rozwoju ludów tubylczych, a brazylijskie władze narażają je na niebezpieczeństwo, nie ochraniając ich podstawowych praw-.

-Ignorując ich możliwość do tworzenia i wprowadzania polityki tubylczej, obecna administracja powtarza i zwiększa ilość błędów i zaniedbań poprzedniego rządu. Rząd nie tylko nie wypełnia swoich konstytucyjnych i międzynarodowych obowiązków, ale także nie spełnia nadziei wzbudzonych przez wyborcze obietnice-.

Amnesty International wzywa brazylijskie władze do:

  • wytyczenia jasnej polityki i dokładnych celów w radzeniu sobie z zagadnieniem praw człowieka w społecznościach tubylczych,
  • wywiązania się z konstytucyjnych i międzynarodowych zobowiązań, rozwiązując zaległe sprawy roszczeń dotyczących ziem,
  • przeprowadzenia śledztwa w sprawach przemocy i naruszeń praw człowieka społeczności tubylczej oraz postawienia winnych przed wymiarem sprawiedliwości.

-Zagwarantowanie bezpieczeństwa Indianom, rozwiązanie sporów o ziemię i zaległych roszczeń jest niemożliwe bez silnego zaangażowania władz. W przeciwnym wypadku dalsza przemoc i brak postępu wydają się być nieuniknione-.

Zobacz także interaktywną mapę Brazylii: http://news.amnesty.org/pages/BRAZIL

Obejrzyj wywiad z Ava Taperendy – synem Marcosa Verón lidera Guarani-Kaiowá zamordowanego w 2003 r.
http://news.amnesty.org/mavp/mediaclip.nsf/0/F7EA88872C6D3EA980256FD30057E01D

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

4444