Brazylia: gdzie się podziały prawa człowieka? – Amnesty International

Organizacja opublikowała list otwarty, który został przedstawiony kandydatom na prezydenta. Tylko trzech spośród nich wyraziło zgodę na dyskusję nad sprawami i propozycjami wysuwanymi przez organizację.

-Niepokojący jest fakt jak mało uwagi poświęca się konieczności umieszczenia praw człowieka w centrum działań politycznych – szczególnie w takim kraju jak Brazylia, gdzie fundamentalne prawa w rozległych sektorach państwowych są notorycznie naruszane-, podało Amnesty International.

Prawie 2 tygodnie po rozpoczęciu w dniu 17 X wojskowej -Operacji Czyste Serce- przeciwko zbrodniom, rząd Bangladeszu potwierdził śmierć 12 osób w aresztach wojskowych i obiecał przeprowadzić dochodzenie.

-Najbardziej niepokojącą jest powszechna opinia, że obrona praw człowieka oznacza wyłącznie obronę praw przestępców i, że jest ona postrzegana jako bariera w uzyskaniu bezpieczeństwa poprzez stanowcze podejście do przestępstw. Jest to niebezpiecznie zniekształcony pogląd, jako, że pojedyncza osoba może czuć się bezpieczna, jeżeli bezpieczeństwo ogółu nie jest zagwarantowane-, dodaje organizacja.

Organizacja praw człowieka w swoim liście, streściła swój niepokój wobec stosowania tortur, które w dalszym ciągu są powszechne i głęboko zakorzenione w brazylijskim systemie sprawiedliwości pomimo istnienia federalnego prawa delegalizującego te praktyki; alarmująco wysoka liczba pozasądowych egzekucji dokonywanych przez policję oraz -oddziały śmierci- często powiązane z policją; oraz przerażające warunki panujące w aresztach na terenie całego kraju.

-Dopóki zakres problemów dotyczących praw człowieka, które dotykają Brazylię nie jest w pełni uznawany i dopóki Ci, którzy są u władzy nie rozumieją, że odpowiedź na publiczne głosy protestu, aby zwiększyć bezpieczeństwo publiczne nie polega na bardziej represyjnym i obelżywym kontrolowaniu, ale na polityce opartej na prawach człowieka, dopóty błędne koło przemocy, strach i nadużycia praw człowieka, których społeczeństwo brazylijskie jest zakładnikiem, nigdy nie będzie przerwane- – podkreśla organizacja.

Rozpatrując tą sytuację, Amnesty International przedstawia szereg zaleceń, a wśród nich powołanie niezależnej i skutecznie działającej komisji dochodzeniowej w sprawie zabójstw na policji; utworzenie federalnego biura rzecznika praw obywatelskich, które jest niezależne, całkowicie dofinansowane i powołane w celu badania naruszeń praw człowieka; oraz utworzenie sprawiedliwego i niezależnego systemu do przekazywania przypadków łamania praw człowieka do federalnego wymiaru sprawiedliwości.

Organizacja zaleca również, aby wszystkie przypadki stosowania tortur zostały zbadane a ci, którzy są za nie odpowiedzialni zostali oddani w ręce sprawiedliwości w myśl istniejącego prawa dotyczącego tortur.

-Razem z kandydatami będziemy wnikliwie śledzić te zalecenia i będziemy usilnie kontrolować ich zobowiązania, aby nie uchylali się od obowiązku ochrony i popierania praw człowieka-, podkreśliła Amnesty International.

-Będziemy również domagać się od kandydatów i członków nowego rządu, aby publicznie wyrazili swoje poparcie dla obrońców praw człowieka i aby zaproponowali konkretne rozwiązania, które pozwolą tym ludziom wykonywać ich nieocenioną pracę bez obawy o odwet-, wnioskowała organizacja.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

5175