Brazylia: przemoc ponownie wyzwolona – Amnesty International

Index AI: AMR 19/021/2004

-Od lat łamanie praw człowieka oraz popełnianie innych aktów przemocy wobec członków MST i innych działaczy wiejskich uchodzi sprawcom na sucho. To utorowało drogę sobotnim morderstwom,- oznajmiła Amnesty International. -Potępiamy ten atak i wzywamy władze do natychmiastowego wszczęcia dochodzenia i postawienia przed sądem wszystkich tych, którzy są za niego odpowiedzialni.-

Morderstwa nastąpiły po ostatnim przesłuchaniu w trybie odwoławczym w sprawie masakry w El Dorado z 1996 roku. W stanie Pará żandarmi wojskowi zamordowali wówczas 19 członków MST. Mimo że w trakcie przesłuchania podtrzymano wyroki skazujące oficerów dowodzących operacją, wygląda na to, że pozostali żandarmi podejrzani o zaangażowanie w masakrze (128 osób) nigdy nie będą sądzeni za swój udział.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4591