Brazylia: W rezerwacie ludności tubylczej w Dourados już nie umierają z głodu – Amnesty International

AMR 19/013/2007
Dostawy paczek z żywnością do rezerwatu Dourados są kontynuowane, a rząd podejmuje kroki w celu poprawy sytuacji w regionie. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pierwotną PA, zaprzeczając jakoby którykolwiek z przypadków śmierci w rezerwacie był spowodowany przez niedożywienie. Takie stanowisko jest sprzeczne z opinią lekarza z Narodowej Fundacji Zdrowia (Fundaç-o Nacional de Saúde – FUNASA), który leczył dzieci.

FUNASA zaznaczyła, że jeden z trzech przypadków śmierci, za którego przyczynę gazety podawały niedożywienie, był spowodowany zaniedbaniem ze strony rodziców. Jednak organizacje pozarządowe działająca w Dourados stwierdziły, że ta śmierć była wyraźnie powiązana z dotykającymi społeczność Guarani Kaiowa nędzą i nierównościami społecznymi.

Oburzenie opinii publicznej wywołane śmiercią tubylczych dzieci miało znaczny wpływ na politykę rządu.

28 marca Biuro Prokuratora Federalnego zorganizowało spotkania z przywódcami rdzennych mieszkańców, antropologami, działaczami oraz władzami federalnymi w celu omówienia rozwiązań -kryzysu humanitarnego- w Mato Grosso do Sul. Podczas spotkania omówiono problem zapewnienia ciągłych dostaw paczek z jedzeniem oraz ustalono, że jedynym długoterminowym rozwiązaniem problemu jest przyspieszenie identyfikacji i demarkacji terenów tubylczych. Przytaczając słowa członka społeczności Guarani, Ambrósia Vilalby, -Walka z głodem wiedzie przez ziemię- (Quem combate a fome é terra).

19 kwietnia, w Dniu Indianina (Dia do Índio), prezydent Luiz Inácio Lula da Silva obiecał utworzyć międzyministerialną komisję ds. sytuacji w Dourados, aby usprawnić współpracę pomiędzy organami federalnymi, np. Narodową Fundacją ds. Indian (Fundaç-o Nacional do Índio – FUNAI), FUNASA oraz Ministerstwami federalnymi, w celu uniknięcia kryzysów w przyszłości. Tymczasem deputowani federalni wzywają do wszczęcia śledztwa parlamentarnego w sprawie śmierci spowodowanych niedożywieniem mieszkańców rezerwatu Dourados.

Tego samego dnia, nowo powołany przewodniczący FUNAI, Márcio Meira, powiedział w wywiadzie radiowym, że problem niedożywienia w Dourados jest -niezwykle poważny-. Dodał, że chociaż ostatnio przeprowadzone wspólne działania rządu federalnego i stanowego zmniejszyły ryzyko niedożywienia, -ziemia Guarani Kaiowa jest niewielka, a życie na niej niepewne, zaś obecny problem jest dużo bardziej złożony- (as terras indígenas s-o precárias, s-o pequenas e temos um problema muito mais complexo ali).

Utrzymująca się bieda, przeludnienie i wykluczenie społeczne nadal zbierają żniwo w rezerwacie ludności tubylczej w Dourados. Według FUNASA 25 kwietnia w miasteczku Bororó zmarła w wyniku niedożywienia, odwodnienia oraz zapalenia żołądka i jelit 6-tygodniowa Anderson Amarilha.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3886