Bułgaria i Rumunia: Unia Europejska musi zwrócić uwagę na prawa człowieka – Amnesty International

Bułgaria i Rumunia: Unia Europejska musi zwrócić uwagę na prawa człowieka

AI Index : EUR 02/002/2005

Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje pozytywne zmiany w kwestii promocji oraz ochrony praw człowieka dokonujące się w ciągu ostatnich lat zarówno w Bułgarii, jak i w Rumunii, ale stwierdza jednocześnie, że w obydwu krajach cały czas mają miejsce praktyki łamania praw jednostek niezgodne z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka.

Organizacje praw człowieka regularnie informowały Komisję o swoich obawach w tej kwestii.

W opublikowanej dziś informacji AI podkreśla swoje zaniepokojenie problemami, z jakimi borykają się obydwa państwa, dotyczącymi praw ludzi niepełnosprawnych umysłowo, praktyk niewłaściwego traktowania obywateli przez siły porządkowe oraz dyskryminacją skierowaną przeciwko społeczności Romów.

AI zachęca Unię Europejska do zwrócenia uwagi rządom Bułgarii i Rumunii na następujące kwestie:
-Zagwarantowanie praw człowieka ludziom niepełnosprawnym umysłowo poprzez ustanowienie systemu monitorowania instytucji psychiatrycznych oraz systemu odnotowywania zgonów pacjentów oraz rezydentów ww. instytucji;
-Ograniczenie nadmiernego użycia siły przez policję poprzez zagwarantowanie pełnego i bezstronnego śledztwa przeprowadzanego w sprawach użycia broni przez funkcjonariuszy, zagwarantowanie upublicznienia wyników śledztw oraz ukaranie winnych;
– Zapobieganie rasizmowi i dyskryminacji skierowanej przeciwko społeczności Romów poprzez zagwarantowanie, że działania o podłożu rasistowskim lub dyskryminacyjnym będą karane.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4259