„Byliśmy traktowani jak przestępcy” – historie represji wobec polskich aktywistów_ek LGBTI w nowym raporcie Amnesty International – Amnesty International

„Byliśmy traktowani jak przestępcy” – historie represji wobec polskich aktywistów_ek LGBTI w nowym raporcie Amnesty International

Nękanie, zastraszanie, pobicia przez policję – to rzeczywistość dla wielu osób LGBTI i ich sojuszników, którzy walczą o równe prawa w Polsce, udowadnia w nowym raporcie Amnesty International, rozpoczynając tym samym kampanię „Historie Tęczowej Odwagi”.

Raport „<<Byliśmy traktowani jak przestępcy>>, od atmosfery wrogości po nękanie osób broniących praw LGBTI” jest wynikiem badań Amnesty International prowadzonych między październikiem 2021 a majem 2022 roku na terenie całej Polski. Zawiera szczegółową analizę poszczególnych form i przypadków nękania osób działających na rzecz praw LGBTI w oparciu o wywiady z tymi osobami, ich przedstawiciel(k)ami prawnymi, organizacjami pozarządowymi oraz oddolnymi ruchami społecznymi na rzecz społeczności LGBTI w Polsce.

Raport dokumentuje i analizuje naruszenia ze strony władz i organów ścigania w latach 2017-2021 w kontekście wolności zgromadzeń oraz wolności słowa, a także indywidualne przypadki celowego nękania sądowego i zastraszania osób aktywistycznych prowadzących pokojowe działania na rzecz praw LGBTI.

“Postanowiliśmy zbadać i udokumentować sytuacje osób, które upominają się o prawa społeczności LGBTI – obrońców i obrończyń praw człowieka w Polsce. Z badań wyłania się obraz systemowej przemocy wobec tej grupy osób”

– mówi Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska.

“W naszym raporcie udokumentowaliśmy historie tych, którzy otwarcie sprzeciwiali się nękaniu osób LGBTI i walczyli o ich prawa. W rezultacie spotkali się z natychmiastowymi represjami i szykanami ze strony aparatu państwa. Przedstawiliśmy obrończynie i obrońców praw osób LGBTI, którzy teraz sami potrzebują ochrony”.

Historie tęczowej odwagi

„Spędziłem prawie dobę na dołku, bez kontaktu z prawnikiem czy rodziną. Policjanci mnie wyszydzali, wyśmiewali”

Aleks, 21-latek, zatrzymany za tęczową maseczkę podczas Tęczowej Nocy.

Równocześnie z raportem rusza kampania społeczna „Historie Tęczowej Odwagi”, w której udział wzięli_wzięły: Bovska, Tomasz Ciachorowski, Mariusz Jakubowski, Anna Karwan, Nick Sinckler i Julia Sobczyńska. Kampanii towarzyszy hasło #ToNieMojaHistoriaAleMojaSprawa.

Znane osoby w spotach filmowych opowiadają historie osób przedstawionych w raporcie: Nadii, Aleksa, Tsu Tsu, Kuby i Ady. Ich historie obrazują przykłady łamania praw człowieka opisane w raporcie.

Są to m.in. przykłady osób, które organizują Marsze Równości, lecz lokalne władze piętrzą przed nimi przeszkody i zrzucają odpowiedzialność za ochronę przed homofobiczną agresją i przemocą.

Raport opisuje dramatyczne wydarzenia Tęczowej Nocy z 7 sierpnia 2020 r. w Warszawie, gdzie policja brutalnie i bezprawnie zatrzymywała za to, że ludzie korzystali z prawa do protestu, byli na miejscu albo mieli tęczową maseczkę.

Opisane są historie osób, które za wykorzystanie symbolu tęczy – w obrazie, na pomniku, na godle – przez wiele lat były ciągane po sądach, były oczerniane i którym groziło kilka lat więzienia.

Są to przykłady osób, które nagłaśniały homofobiczne deklaracje samorządów o utworzeniu “stref wolnych od LGBTI”, przez co od kilku lat toczą nierówną walkę w polskich sądach pozywani o zniesławienie.

Są to też osoby, których wieloletnia walka o prawa LGBTI, o godność i obecność, doprowadziła do ostateczności i wyjazdu z kraju lub życia poniżej standardów, w atmosferze rosnącej nienawiści.

“Dlatego w naszej kampanii wzywamy polskie władze, aby zaprzestały nękania obrońców i obrończyń praw LGBTI. Władze muszą zapewnić poszanowanie podstawowych praw człowieka bez względu na tożsamość płciową czy orientację seksualną. Wobec prawa musimy być równi” – mówi Anna Błaszczak-Banasiak.

Kluczowe ustalenia raportu i rekomendacje

“Próbują nam wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia”

Prezydent Andrzej Duda o osobach LGBTI podczas spotkania w Brzegu, czerwiec 2020.

Od lat Amnesty International obserwuje, jak sytuacja osób LGBTI w Polsce drastycznie się pogarsza, a przestrzeń dla prowadzonych przez nie działań obywatelskich gwałtownie kurczy. Od kilku lat Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem ochrony praw osób LGBTI.

To rezultat wieloletniej, politycznie motywowanej, oszczerczej kampanii przeciwko społeczności LGBTI prowadzonej przez władze. Efekt przedstawiania osób LGBTI przez rządzących i osoby publiczne jako zagrożenie dla wartości rodzinnych, wiary katolickiej oraz porządku publicznego. To również wynik systemowych zaniedbań i przyzwolenia na przemoc wymierzoną w osoby LGBTI, a także brak ochrony przed przestępstwami z nienawiści.

Atmosfera wrogości narasta od zmiany rządu w 2015 roku, wraz z kolejnymi zakazami Marszy Równości i kampanią oszczerstw. Przełom nastąpił po 2019 roku w związku ze stopniowym przyjmowaniem homofobicznych rezolucji samorządowych znanych jako “strefy wolne od LGBTI”, atakami na Marsze Równości w Białymstoku i Lublinie czy wydarzeniami tak zwanej Tęczowej Nocy – serii aresztowań i policyjnej przemocy w Warszawie 7 sierpnia 2020 roku.

Amnesty International żąda od polskich władz:

  • umorzenia wszelkich postępowań karnych przeciwko obrońcom i obrończyniom praw LGBTI wszczętych wyłącznie z powodu ich udziału w zgromadzeniach lub ich pokojowej działalności na rzecz praw człowieka;
  • zagwarantowania równych możliwości i adekwatnej współpracy oraz ochrony ze strony władz lokalnych i służb porządkowych przy zgłaszaniu, organizacji i przebiegu zgromadzeń takich jak Marsze i Parady Równości. Lokalne władze muszą zaprzestać stosowania zakazów prewencyjnych oraz nakładania dodatkowych wymogów na organizatorów zgromadzeń na rzecz praw LGBTI;
  • zaprzestania instrumentalnego wykorzystywania przepisów karnych i wykroczeniowych przeciwko obrońcom i obrończyniom praw LGBTI, ze szczególnym uwzględnieniem art. 137, 196 i art. 261 Kodeksu karnego oraz art. 108 ustawy o ochronie zabytków;
  • natychmiastowego wycofania zarzutów zniesławienia wysuniętych przez władze lokalne wobec działaczy na rzecz praw osób LGBTI, jeżeli miały one na celu uciszenie lub powstrzymanie ich pokojowej działalności, a także wycofania pozwów cywilnych wniesionych przez władze lokalne za rzekome naruszenie dóbr osobistych. Zagwarantowania, że narzędzia te, wraz z instytucją skargi nadzwyczajnej oraz kasacji, nie będą w przyszłości wykorzystywane w celu zastraszenia i stłumienia pokojowej działalności obrońców i obrończyń praw LGBTI;
  • natychmiastowego odrzucenia projektu ustawy “STOP LGBT” przez Sejm oraz, w przyszłości, kolejnych projektów ustaw o podobnie dyskryminującym charakterze, jeśli takie zostaną przedstawione.

Czytaj więcej na stronie kampanii Historie Tęczowej Odwagi


Zdjęcie w nagłówku: Protest przeciwko dyskryminacji osób LGBTI+ w Warszawie, 30 sierpnia 2020. Photo by Piotr Lapinski/NurPhoto via Getty Images.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Kara za wsparcie osoby w potrzebie. Uwagi prawne do sprawy Justyny Wydrzyńskiej

169901