Chen Guangcheng, chiński obrońca praw człowieka zwolniony z więzienia – Amnesty International

Chen Guangcheng, chiński obrońca praw człowieka zwolniony z więzienia

Amnesty International z radością przyjęła wiadomość, że prawnik może wrócić do swojej rodziny, choć wiele jeszcze musi zostać zrobione, aby odzyskał on pełną wolność.
Chen Guangcheng w 2005 r. został poddany aresztowi domowemu, następnie został osądzony i skazany w sierpniu 2006 r. na 4 lata więzienia. Amnesty International uznała jego uwięzienie za decyzję polityczną, której zamiarem było przeszkodzenie prawnikowi w wykonywaniu swojej pracy.
Chen Guangcheng prowadził sprawę w sądzie przeciwko nadużyciom lokalnych władz. Wiele razy brał w obronę lokalną społeczność wioski Linyi w prowincji Shandong w sprawach przeciwko urzędnikom państwowym. Wioska Linyi była świadkiem bardzo brutalnej kampanii przymusowej sterylizacji i zmuszania do aborcji w celu kontroli narodzin.
Chen Guangcheng został skazany za -naruszenie mienia publicznego i zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia blokującego ruch-. W czasie jego pobytu w więzieniu jego żonę – Yuan Weijing – spotkały prześladowania, jak również jego przyjaciół i osoby zeznające na jego korzyść. Sam Chen Guangcheng spotkał się w więzieniu z bardzo brutalnym traktowaniem przez strażników więzienia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2604