Chile / Argentyna: Walka z bezkarnością kluczem do postępowych rządów – Amnesty International

Chile / Argentyna: Walka z bezkarnością kluczem do postępowych rządów

-Prezydent Chile, pan Ricardo Lagos i pan Nestor Kirchner, prezydent Argentyny, powinni okazać swoją determinację działając na rzecz anulowania tych dekretów i artykułów kodeksów karnych w ich krajach, które uniemożliwiają sprawiedliwe dochodzenie prawdy- – stwierdza Amnesty International.

-Pogwałcenia praw człowieka, które miały miejsce podczas rządów dyktatur wojskowych w Chile i Argentynie były zbrodniami przeciwko ludzkości i wzbudzają poważne zaniepokojenie międzynarodowej opinii publicznej.-

Prawo Punktu Ostatecznego i Należnego Posłuszeństwa w Argentynie oraz Dekret 2191 z 1978 roku w Chile przez dekady uniemożliwiały ofiarom i ich rodzinom dochodzenie sprawiedliwości i prawdy dotyczącej poważnych pogwałceń praw człowieka popełnionych podczas dyktatur wojskowych w obydwu krajach.

W Argentynie orzeczenia sądów, uznające Prawo Punktu Ostatecznego i Należnego Posłuszeństwa za nieważne i niezgodne z konstytucją, wciąż jeszcze nie zostały potwierdzone werdyktem sądu najwyższego.

Inicjatywy rządów cywilnych w Chile, podejmowane w celu zmierzenia się z tym obciążającym dziedzictwem, jakie stanowią dokonane w czasach rządów wojskowych pogwałcenia praw człowieka, powinny być kontynuowane. Podstawą działań powinno być egzekwowanie prawa oraz niezależność wymiaru sprawiedliwości. Przyznanie racji tysiącom ludzi, którzy padli ofiarami tortur i którzy w dalszym ciągu czekają na oficjalne uznanie tych prześladowań oraz zadośćuczynienie w aspekcie moralnym i prawnym, powinno być priorytetem w poczynaniach rządów.

-Przedstawiciele rządów obydwu krajów oraz demokratycznych rządów, obecni dziś na spotkaniu, powinni dążyć do tego, aby […] oczekiwania ofiar pogwałceń praw człowieka i ich rodzin, które domagają się prawdy i sprawiedliwości, zostały spełnione bez uprzedzeń i aby ofiary i ich rodziny otrzymały sprawiedliwe i stosowne zadośćuczynienie, ekonomiczne, prawne i moralne.-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5003