Chile: Ciężka spuścizna po Augusto Pinochecie – Amnesty International

Chile: Ciężka spuścizna po Augusto Pinochecie

AMR 22/010/2004
Cały świat patrzył zgorszony, jak polityka nowego rządu wyciska piętno na życiu pokolenia chilijczyków i chilijek i na przyszłości kraju.
Londyńska siedziba Amnesty International, do której zaczęły napływać setki zgłoszeń o nadużyciach, rozpoczęła dochodzenia i działania, rejestrując i ujawniając fakty oraz apelując do władz chilijskich i solidarności międzynarodowej w obronie tysięcy ofiar pogwałceń praw człowieka.
Virginia Shoppee badała dla Amnesty International w Londynie wydarzenia mające miejsce w Chile za czasów rządów wojskowych i relacjonuje pracę organizacji.
-Jedna z misji przedstawicieli Amnesty International przybyła do Chile w listopadzie 1973 roku. Niespełna miesiąc później przedstawiliśmy zgromadzone informacje i poprosiliśmy o zaprzestanie egzekucji, publikację list osób zatrzymanych i straconych, natychmiastowe uwolnienie więźniów sumienia i wszczęcie śledztwa w sprawie niezliczonych oskarżeń o stosowanie tortur.-
Raport opublikowany przez Amnesty International w 1974 roku zapoczątkował międzynarodową kampanię, w której wzywano do przeprowadzenia śledztwa w sprawie wszystkich zgłoszonych przypadków pogwałceń praw człowieka, do postawienia przed sądem odpowiedzialnych za ich popełnienie oraz do zapewnienia należnego zadośćuczynienia ofiarom i ich rodzinom.
-To było, kiedy zaczęliśmy program ‘adopcji’ więźniów sumienia. Tysiące członków Amnesty International na całym świecie wysłało apele do władz chilijskich, wzywając do poszanowania praw człowieka i wspierając krewnych ofiar, adwokatów i grupy tworzące się w Chile na rzecz ochrony praw człowieka-
Szesnaście lat po rozpoczęciu tej kampanii władzę w Chile objął cywilny rząd, na którego czele stał Patricio Aylwin Azócar, lecz pomimo wielu wysiłków zmierzających do zlikwidowania bezkarności w sprawach o naruszenie praw człowieka ofiary nie doczekały się sprawiedliwości.
-Komisja Rettig, główna inicjatywa rządu prezydenta Aylwina, miała na celu rejestrowanie przypadków naruszenia praw człowieka, jednak nie miała prawa ani wymieniać nazwisk sprawców, ani wszczynać dochodzeń, a ponadto rejestry nie zawierały nazwisk ofiar tortur, które te katusze przeżyły.-
Tymczasem ofiary pogwałceń praw człowieka i ich krewni wciąż domagały się sprawiedliwości.
-Od momentu zatrzymania Augusto Pinocheta w Londynie w 1998 roku są pewne postępy. Ostatnie decyzje sądowe w Chile pozwoliły wznowić postępowania w zamkniętych wcześniej przez ten sam chilijski wymiar sprawiedliwości sprawach zaginięć i egzekucji. Wydano istotne orzeczenia, jak np. te związane z uchyleniem immunitetu Pinocheta: najpierw pozbawiono go immunitetu parlamentarnego, a ostatnio immunitetu byłego prezydenta, aby odpowiedział przed sądem w sprawach tak znanych i dobrze udokumentowanych jak Karawana Śmierci i Operacja Kondor.-
Rząd prezydenta Ricardo Lagosa stworzył w 2003 roku Narodową Komisję ds. Aresztowań Politycznych i Tortur, aby zbadać przypadki stosowania tortur w czasach rządów Augusto Pinocheta. Był to rezultat wytrwałości tych, którzy przeżyli tortury w tamtej epoce.
Jednak tysiące spraw wciąż czeka na orzeczenia sądów chilijskich.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4684