Chile: Niebezpieczne i bezprawne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawach o pogwałcenie praw człowieka – Amnesty International

Chile: Niebezpieczne i bezprawne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawach o pogwałcenie praw człowieka

AMR 22/002/2005

Orzeczenie Sądu Najwyższego jest ewidentnie sprzeczne z krajowymi i międzynarodowymi przepisami i wpływa negatywnie na możliwość dochodzenia sprawiedliwości w Chile, co zmusza ofiary do odwoływania się do międzyamerykańskiego systemu ochrony praw człowieka.

Poprzez wprowadzenie wspomnianego maksymalnego okresu prowadzenia śledztw Sąd Najwyższy usiłuje zabrać głos w procesach konkretnych przypadków, należących do bezpośredniej kompetencji innych organów wymiaru sprawiedliwości, co jest działaniem sprzecznym z konstytucją Chile.

Ponadto postanowienie stanowi również zamach na fundamentalną zasadę niezależności sędziów, zaprzeczając wielu międzynarodowym normom praw człowieka, a wśród nich tym, które wprowadzają podstawowe Zasady dotyczące niezależności sądownictwa, gdzie wskazuje się, iż sędziowie powinni rozstrzygać -sprawy, które będą rozpoznawać (…) bez ulegania bezprawnym wpływom (…), naciskom, groźbom lub ingerencjom (…) z jakiejkolwiek strony i z jakiegokolwiek powodu.-

Orzeczenie to stanowi utrudnienie dla procesu sądowego w przypadku licznych zbrodni przeciwko ludzkości, takich jak na przykład przymusowe zaginięcia. W tej kwestii art. 17.1 Deklaracji o ochronie każdej osoby przed przymusowymi zaginięciami, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 18 grudnia 1992, głosi: -każdy akt zaginięcia będzie uznawany za przestępstwo trwające, dopóki jego sprawcy będą ukrywać los i miejsce pobytu zaginionej osoby i nie zostaną wyjaśnione fakty.-

-Przymusowe zaginięcie osób jest przestępstwem ciągłym. Główną przyczyną opieszałości procesów sądowych jest oczywisty brak współpracy przypuszczalnych sprawców. Decyzja Sądu Najwyższego zmienia przestępstwo przymusowego zaginięcia w zbrodnię, która może pozostać bezkarna- powiedziała pani Shoppee.

-Jeśli utrzyma się ta decyzja, chilijski Sąd Najwyższy spowoduje gwałtowny odwrót od postępów w walce przeciwko bezkarności poczynionych w tym kraju w ciągu ostatnich lat, jak pozbawienie Pinocheta immunitetu i postępy w śledztwach związanych z Operacją Kondor- stwierdziła Shoppee.

Informacje ogólne

Orzeczenie zostało wydane przez Sąd Najwyższy Chile 25 stycznia 2005 roku.

Zgodnie z nim sędziowie będą mieli maksymalny okres sześciu miesięcy na przeprowadzenie dochodzeń w sprawach popełnionych za czasów rządów militarnych Augusto Pinocheta pogwałceń praw człowieka, wśród których znajdują się między innymi przymusowe zaginięcia ponad tysiąca osób i systematyczne tortury 25 tysięcy osób.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4517