Chile: Troska o wypełnienie zobowiązań międzynarodowych jest jednym z obowiązków państwa – Amnesty International

Chile: Troska o wypełnienie zobowiązań międzynarodowych jest jednym z obowiązków państwa

AMR 22/011/2004

             Amnesty International wielokrotnie podkreślała już, że dekret o amnestii z roku 1978 jest niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka i ze zobowiązaniami Chile, które zostały wielokrotnie potwierdzone przez organy Narodów Zjednoczonych, a także Międzyamerykańską Komisję Praw Człowieka należącą do Organizacji Państw Ameryki.

            -Według prawa międzynarodowego, Chile nie może powołując się na swoje wewnętrzne przepisy prawne – mowa tu o aktach legislacyjnych, wyrokach sądowych i samej konstytucji – uchylać się od wypełnienia swego zobowiązania do poszukiwania, osądzania i karania sprawców poważnych pogwałceń praw człowieka, takich jak bezprawne egzekucje, ‘zniknięcia’ i tortury, których dopuszczono się w czasie rządów wojskowych Augusto Pinocheta- – powiedziała pani Shoppée.

            -Z powodu swej formy – systematycznej i na wielką skalę, zbrodnie popełnione podczas rządów wojskowych są zbrodniami przeciwko ludzkości, a ich sprawcy nie mogą pozostawać bezkarni; państwo ma obowiązek osądzenia i ukarania odpowiedzialnych-.

            W maju 2004 Komisja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Torturom wskazała, iż dekret o amnestii uniemożliwia pełne zapewnienie fundamentalnych praw człowieka. Podkreślił on również, że dekret ten umożliwia bezkarność osób odpowiedzialnych za tortury, -zniknięcia- i inne poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione podczas dyktatury wojskowej.

            -Kluczowym jest, aby władze Chile: wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, potraktowały poważnie zobowiązania państwa i połączyły swe siły, aby zbrodnie z przeszłości nie zostały bez osądzenia i by nie chroniono, balansując na granicy zobowiązań międzynarodowych Chile, bezkarności zbrodniarzy winnych pogwałcenia praw człowieka w okresie rządów wojskowych, których czyny zostały uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości-, podsumowała pani Shoppée.

Informacje Ogólne
           
            Rada Obrony Stanu jest niezależnym organem publicznym pod specjalnym nadzorem Prezydenta Republiki. Jej najważniejszym zadaniem jest obrona prawna interesów państwa.

            Wniosek, by Sąd zadecydował o objęciu amnestią żołnierzy, członków Narodowej Dyrekcji Inteligencji (DINA), skazanych za porwanie i -zniknięcie- w 1975 roku bojownika z Ruchu Lewicy Rewolucyjnej (MIR) Miguel Angela Sandoval Rodrígueza, złożony został przez adwokata Rady Obrony Stanu 29 września 2004, na przedostatnim posiedzeniu Sądu Najwyższego.

            Adwokat rodziny ofiary wnioskuje by w toku procesu bezdyskusyjnie uznano, że zostało popełnione przestępstwo porwania, podczas gdy obrona Rady Obrony Stanu wnosi do sądu, by wyrok za dokonane zbrodnie został objęty amnestią.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4655