CHINY: Światowi przywódcy i przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego powinni zażądać wypuszczenia działacza na rzecz praw człowieka Hu Jia – Amnesty International

CHINY: Światowi przywódcy i przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego powinni zażądać wypuszczenia działacza na rzecz praw człowieka Hu Jia

Według Amnesty International: -Hu Jia powinien zostać natychmiastowo i bezwarunkowo zwolniony z więzienia, a wydany na niego wyrok powinien zostać unieważniony.- -Ten werdykt jest kpiną z wyobrażenia jakoby chińscy obywatele mieli prawo do posiadania i wyrażania swoich poglądów bez narażania się na represje ze strony władz. Stanowi także ostrzeżenie dla innych działaczy w Chinach, którzy ośmieliliby się publicznie podejmować problematykę praw człowieka.- Sytuacja ta pokazuje, że obietnice chińskich władz o podniesieniu standardów w dziedzinie praw człowieka przed Olimpiadą nie zostały spełnione.

Amnesty International apeluje do światowych przywódców oraz do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o wezwanie do bezwarunkowego uwolnienia Hu Jia oraz innych działaczy w Chinach uciszanych i więzionych jedynie za pokojowe korzystanie z przysługujących im praw do wyrażania swoich poglądów i do zrzeszania się. Milczenie przedstawicieli rządów państw z całego świata może ośmielić chińskie władze do dokonywania kolejnych aktów represji w przeddzień Olimpiady.
TŁO WYDARZEŃ
Jako jeden z założycieli Pekińskiego Instytutu Edukacji Zdrowia, Hu Jia rozpoczął swą działalność od spraw związanych z propagowaniem walki z HIV/AIDS, ale zakres jego zainteresowań poszerzył się o inne zagadnienia z dziedziny praw człowieka. We wrześniu 2007 opublikował wraz z Tengiem Biao artykuł o naruszeniach praw człowieka w Chinach przed zbliżającą się Olimpiadą. 28 stycznia 2008 został formalnie oskarżony o -wzniecanie działalności wywrotowej- – zarzut często używany w celu uciszenia i uwięzienia pokojowych aktywistów w Chinach.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3624