Chiny: Coraz więcej tybetańskich mnichów podpala się w proteście przeciwko represjom – Amnesty International

Chiny: Coraz więcej tybetańskich mnichów podpala się w proteście przeciwko represjom

W poniedziałek doniesiono o dwójce młodych tybetańskich mnichów, którzy podpalili się w prowincji Syczuan. To już trzeci taki przypadek od marca tego roku.

Według oficjalnej chińskiej agencji prasowej mnisi zostali niezwłocznie przetransportowani do szpitala. Jednakże tybetańskie źródła na uchodźstwie twierdzą, że ich miejsce pobytu jest nieznane . Możliwe, że jeden z mnichów zginął na miejscu.

Samospalenia są protestem wobec represjom chińskiego rządu  skierowanymi przeciwko wolności religijnej i kulturze Tybetu. Amnesty International wezwała rząd Chin do natychmiastowego zaprzestania represji i respektowania prawa Tybetańczyków do kultywowania swoich tradycji i religii.

Rząd Chin wzmocnił represje w stosunku do klasztorów znajdujących się w centrum tych incydentów – klasztoru Kirti w regionie Ngaba, Syczuan oraz Nyitse, w regionie Kardze, Syczuan.

Ostatnie działania przeciwko klasztorowi w Kirti miały miejsce w tym tygodniu, zaledwie 6 tygodni po śmierci Tsewang Norbu, mnicha z klasztoru Nyitse, który podpalił się 15 sierpnia domagając się wolności i powrotu Dalajlamy.

Uważa się, że czyn Tsewang Norbu został spowodowany taktyką twardej ręki prowadzonej przez chińskich urzędników po samospaleniu mnicha z Kirti nazwiskiem Phuntsok w marcu tego roku.

Jednym z mnichów, którzy dokonali samospalenia w tym tygodniu może być jego brat. Phuntsok miał wykrzykiwać slogany “Niech żyje Dalajlama”, zanim się podpalił.

Czyn Phuntsoka jest podobny do wydarzenia z 2009 roku, kiedy to inny mnich z Kirti, Tapey, podpalił się wznosząc wykonaną przez siebie flagę Tybetu z podobizną Dalajlamy na środku. Po samobójstwie Phuntsoka w marcu tego roku nasiliły się protesty, które z kolei wzmogły falę represji – masowych aresztowań  (w tym około 300 mnichów z Kirti), zaginięć, a nawet możliwych zabójstw dokonywanych przez siły bezpieczeństwa. Licea, w których uczniowie wyrażali  solidarność z mnichami  z Kirti, były blokowane, a znalezione tam książki – palone.

Dwoje starszych Tybetańczyków – 65-letnia kobieta imieniem Sherkyi i 60-letni Dongkho zmarło po tym, jak miejscowa ludność starła się z siłami bezpieczeństwa próbując powstrzymać masowe aresztowania mnichów z Kirti. 24-letni Tybetańczyk Chukpel zmarł w szpitalu po pobiciu przez policję. Mężczyzna protestował przed posterunkiem policji w Ngaba, żądając prawa do samostanowienia w Tybecie.

Troje z aresztowanych mnichów, w tym wuj Phuntsoka, zostało ostatnio skazanych na 10 i 13 lat więzienia  za namawianie do  samospalenia oraz “umyślne zabójstwo”.

Wśród 300 aresztowanych w marcu mnichów były także dzieci, które według chińskich władz zostały odesłane do ośrodków na “edukację patriotyczną”, w czasie której żąda się od nich wyparcia się Dalajlamy i uczy rządowej wersji historii Tybetu.

Większość mnichów została już zwolniona, ale Amnesty International wie o co najmniej 5 osobach, które zostały skazane na 3 lata więzienia każda, w trwających nadal postępowaniach karnych.  Są to Lobsang Khedup, Lobsand Gyatso, Dhonyoe Dorjee, Lobsang Dhargay i Kunchok Tsultrim. Nieznane są szczegóły dotyczące zarzutów i procesów, lecz Amnesty International wielokrotnie udokumentowała pogwałcenie prawa do sprawiedliwego procesu w Tybecie i innych rejonach Chin. Co najmniej troje innych osób zostało skazanych na reedukację przez pracę fizyczną.

Według tybetańskich źródeł na uchodźstwie siły bezpieczeństwa przejęły kontrolę nad Kardze po samospaleniu mnicha z klasztoru Nyitse w zeszłym miesiącu. Klasztor został odcięty od dostępu do wody, elektryczności oraz żywności. W regionie Ngaba podobno nie ma dostępu do internetu i sms-ów.

W klasztorze Kirti “edukacja patriotyczna” mnichów jest prowadzona codziennie.

Tłumaczenie: Anna G.
www.ratujTybet.org

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

2227