Chiny: Igrzyska Olimpijskie a prawa człowieka – Amnesty International

Chiny: Igrzyska Olimpijskie a prawa człowieka

ASA 17/044/2004

          -Amnesty International z radością wita fakt, iż Chiny będą się znajdować przez te cztery lata do roku 2008 w centrum uwagi,- powiedziała organizacja. -Poważne nadużycia podstawowych praw człowieka są w Chinach na porządku dziennym. Uwaga ta musi być spożytkowana do ukrócenia tych nadużyć oraz do zapewnienia -zachowania godności ludzkiej- zgodnie ze Statutem Olimpijskim.-

            Po przyznaniu w 2001 roku Pekinowi prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich, władze chińskie i olimpijskie wyraziły nadzieję, iż w wyniku zorganizowania tam Igrzysk zwiększy się poszanowanie praw człowieka.

            Na przykład Francois Carrard, dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), powiedział, że -dałby sobie rękę uciąć-, iż sytuacja w kwestii praw człowieka się poprawi; Jacques Rogge, Prezydent MKOlu, powiedział: -jesteśmy przekonani, iż Igrzyska Olimpijskie przyczynią się do poprawy poszanowania praw człowieka  w Chinach-; a Wang Wei, Sekretarz Generalny Pekińskiego Komitetu Organizacyjnego powiedział: -Jesteśmy pewni, iż organizacja Igrzysk w Chinach przyczyni się nie tylko do rozwoju naszej gospodarki, lecz również poprawi sytuację praw człowieka.-

            -Jak na razie niewiele zostało uczynione, aby poprzeć te zapewnienia,- stwierdziła Amnesty International. -Jednakże w przeciągu pozostałych lat zamierzamy wykorzystać uwagę, która towarzyszy Igrzyskom Olimpijskim, w celu wywarcia nacisków na poprawę stosowania praw człowieka w wymiarze szerszym niż obiecywany przez władze chińskie i olimpijskie.- 

            Po przyznaniu w 2001 roku Pekinowi prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich nastąpiła ledwie wyczuwalna poprawa w kwestii praw człowieka. Zbliżające się przybycie ognia olimpijskiego praktycznie nie miało na nie wpływu. Co więcej, przymusowe przesiedlenia całych społeczności (bez żadnego lub za niewielkim odszkodowaniem) w celu przygotowania miejsca na obiekty olimpijskie są przykładem faktycznego pogorszenia poszanowania praw człowieka z powodu przygotowań olimpijskich. 

     
            Wśród projektów budowlanych, na które władze Pekinu ogłosiły przetarg pod hasłem -Nowy Pekin, Nowa Olimpiada – Szansa dla Chin i dla świata- znajduje się komora egzekucyjna, w której skazani na śmierć przez Najwyższy Sąd Cywilny Pekinu będą dostawali śmiertelne zastrzyki.

            -Amnesty International wierzy, iż komora egzekucyjna jest jawnym przeciwieństwem ‘zachowywania godności ludzkiej’, której Pekin, jako gospodarz Igrzysk Olimpijskich, zgodził się przestrzegać.-

            Organizacja Igrzysk przynosi Chinom ogromne korzyści międzynarodowe. Rząd chiński jest zobowiązany utrzymać -szacunek dla podstawowych i uniwersalnych norm etycznych- oraz znacznie poprawić sytuację praw człowieka w Chinach.

Tło:
Obszary praw człowieka potrzebujące pilnej poprawy w Chinach to:
–          Kara śmierci: Chiny w dalszym ciągu wykonują więcej egzekucji niż reszta państw świata razem wzięta. Wysoki rangą ustawodawca z południowo-zachodnich Chin powiedział ostatnio, iż Chiny wykonują -prawie 10 000- egzekucji rocznie. Amnesty International wzywa do przeprowadzenia natychmiastowego moratorium na temat kary śmierci jako krok w kierunku jej zniesienia.
 –          -Reedukacja przez pracę-: Ponad 250 000 osób jest przetrzymywanych w Chinach w obozach pracy bez postawienia im konkretnych zarzutów, bez kontaktu z adwokatem, bez procesu oraz bez jakiegokolwiek nadzoru sądowniczego. Amnesty International wzywa do natychmiastowego zniesienia -ponownej edukacji przez pracę-.
–          Tortury: Tortury są w Chinach czymś powszechnym. Jest rzeczą wielce prawdopodobną, iż ludzie, przechodząc przez system sprawiedliwości karnej, cierpią w wyniku tortur lub innego rodzaju okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Amnesty International wzywa rząd chiński do pełnej współpracy z Komisarzem Specjalnym ONZ ds. Tortur oraz do wprowadzenia w życie wszystkich zaleceń, które są sprawami nie cierpiącymi zwłoki.     
 –           Wolność słowa i religii: Corocznie za spokojne korzystanie z przysługujących im podstawowych praw wolności słowa i wolności przekonań religijnych zatrzymywanych i skazywanych jest tysiące osób. Amnesty International wzywa do uczynienia konstytucyjnych gwarancji wolności słowa i religii uznanym i praktykowanym prawem oraz do wypuszczenia na wolność ludzi zatrzymanych za korzystanie z przysługujących im wolności.

Reportaż news.amnesty
W specjalnym reportażu filmowym na news.amnesty, dysydent Wang Dan, lider studentów podczas tłumienia buntu na Placu Tiananmen w 1989 roku, mówi o tym, co przeżył.
http://news.amnesty.org/index/ENGASA172708042004

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

4699