Chiny / Korea Północna: starającym się o azyl trzeba zapewnić ochronę – Amnesty International

Chiny / Korea Północna: starającym się o azyl trzeba zapewnić ochronę

ASA 17/021/2001
-Jako sygnatariusz konwencji w sprawie uchodźców (tzw. Konwencja Genewska) Chiny zobowiązane są do zagwarantowania bezpieczeństwa rodzinie Gil-suh w czasie rzetelnego prowadzenia procedury ustalającej zasadność wniosku o azyl. Ta rodzina nie powinna być odesłana do Korei Północnej- – stwierdza Amnesty International. -Członkowie tej rodziny nie emigrują z przyczyn ekonomicznych, lecz są uchodźcami politycznymi. Rysunki wykonane przez 17 letniego członka rodziny Gil-suh przedstawiające represje i klęskę głodu w Korei Płn. wskazują na to, że cała rodzina zostanie poddana surowym represjom w przypadku jej odesłania.-

Pięć osób z 17 przybyłych do Chin z rodziną Gil-suh w 1999 r. zostało pod przymusem odesłanych do Korei Płn. bez dostępu do jakiejkolwiek procedury azylowej. Amnesty International obawia się o ich bezpieczeństwo i wzywa rząd Korei Płn. do ujawnienia miejsca ich pobytu. Według doniesień, zostali oni aresztowani i poddani torturom za kontakty z cudzoziemcami.

Amnesty International usilnie apeluje do władz chińskich, aby zezwoliły Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Uchodźców i innym niezależnym obserwatorom na swobodny i niczym nie uwarunkowany dostęp do ośrodków internowania na obszarach graniczących Koreą Północną.

Tło wydarzeń

Ocenia się że od 1994 r. setki, może nawet tysiące Koreańczyków z Korei Północnej zbiegło do Chin w poszukiwaniu żywności. Ich sytuacja w Chinach jest szczególnie trudna: są narażeni na zastraszanie i więzienie przez chińskie służby bezpieczeństwa. Ci, którzy zostali pod przymusem odesłani do Korei Płn., stają przed groźbą pogwałcenia praw człowieka, w tym więzienia w nieludzkich warunkach, tortur i kary śmierci.

Władze północnokoreańskie winny zapewnić, iż nikt odesłany pod przymusem nie będzie prześladowany, a także zmienić postanowienia kodeksu karnego zgodnie z międzynarodowymi normami przestrzegania praw człowieka tak, aby ludzie mieli swobodę opuszczania swojego kraju.

Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową do poruszenia tych problemów z władzami Chin i Korei Północnej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

5282